In Новини

Уважаеми колеги,

Общото събрание на Студентски съвет обявява частични избори за попълване на свободната квота на Геолого-географски факултет за член на университетската структура. Призоваваме всеки от Вас, който има желание и идеи как да работи в полза на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  да се кандидатира за член на Студентски съвет.

Кой има право да се кандидатира?

всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в редовна или задочна форма на обучение от ГГФ.

Необходими документи:

⇒ мотивационно писмо;
⇒ уверение от Отдел „Студенти” на съответния факултет за записан зимен семестър на академичната 2017/2018 г. или копие на студентската книжка, заверена за зимен семестър на академичната 2017/2018 г..

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

⇒ Документи може да подадете онлайн на адрес izbori.studentskisavet@gmail.com  или на място в офиса на Студентски съвет (Ректорат, Южно крило, стая 24А) от 27.11.27 г. до 28.11.2017 г. до 10:00 ч.

Изборите ще се проведат на 28.11.2016 г. от 12:00 до 17:00 ч. Изборите за студентски представители на всеки Факултет са демократични. Гласуване е тайно и се извършва с бюлетини, които се попълват лично от всеки студент и се подават в урни, разположена във фоайето на Южното крило до каб. 24А. За да гласувате е необходимо да се легитимирате чрез студентска лична карта или студентска книжка, заверени за зимен семестър на академичната 2017/2018г.

Всеки участник в изборите, независимо дали е кандидат за свободна квота, или избирател, следва да се запознае подробно с Регламента за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за Висше образование в България.

Желаем успех на всички!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt