In Новини

Уважаеми колеги,

Общото събрание на Студентски съвет обявява частични избори за попълване на свободните квоти на Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по нови и класически филологии, Факултет по науки за образованието и изкуствата (Факултет по начална и предучилищна педагогика), Факултет по химия и фармация, Стопански факултет, Биологически факултет, Богословски факултет, Исторически факултет и Докторантите за член на университетската структура. Призоваваме всеки от Вас, който има желание и идеи как да работи в полза на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  да се кандидатира за член на Студентски съвет.

 

Кой има право да се кандидатира?

всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” всеки студент с действащи права от гореспоменатите факултети и всеки зачислен докторант.

Необходими документи:

  1. заявление-декларация;
    1. за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права, копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статуса на кандидата;
    2. за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисление;
  2. мотивационно писмо;
  3. портретна снимка – паспортен формат.
  4. декларация съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с провеждане на частични избори за мандат 2018/2019 –  Попълнена и подписана собственоръчно от кандидата !

 

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

⇒ Документи може да подадете онлайн на адрес partialelections112018@students.uni-sofia.bg или на място в офиса на Студентски съвет (Ректорат, Южно крило, стая 24А) от 17.10.2018г. до 01.11.2018 г. до 23:59 ч.

Изборите ще се проведат от 00:00 часа на 05.11.2018г. и завършват в 23:59 часа на 09.11.2018 г.  В рамките на единствената допустима агитация е упражняване на изборното право, но не и агитация за конкретни кандидати !

Изборите за студентски представители са демократични.

Гласуването ще се проведе електронно на адрес – https://survey.uni-sofia.bg/.

 

Всеки участник в изборите, независимо дали е кандидат за свободна квота, или избирател, следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за Висше образование в България.

Желаем успех на всички!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt