In Без категория, Новини

❗ОБНОВЕНО❗

❗Уважаеми колеги,
Срокът за подаване на кандидатури за участие на частичните избори за попълване на свободните квоти в Общо събрание на Студентски съвет се удължава до 18.10.2020 г. в 23:59 часа.

 

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Общото събрание на Студентски съвет.

 

📌Кой има право да се кандидатира?

Всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с действащи права и всеки зачислен докторант.

Кандидатури се приемат за квотата на докторантите, както и за квотата на всички факултети с изключение на Биологически факултет, Медицински факултет и Исторически факултети. 

 

🗳️За да кандидатствате, трябва да представите следните документи:

1/ Декларация за участие в изборите

2/ Уверение, заверено от отдел „Студенти”, че сте СТУДЕНТ в редовна или задочна форма на обучение ИЛИ копие от студентска книжка – първа страница и страница със заверен зимен семестър на академичната 2020/2021 г., ИЛИ извлечение от профила в СУСИ, от което е виден статусът.

ЗА ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;

3/ Мотивационно писмо (което ще бъде публикувано на сайта на СС);

4/ Снимка – паспортен формат (за публикуване на сайта на СС);

5/Декларация – съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от ЦИК на Студентски съвет при СУ във връзка с изборите за академичната 2020/2021 г.

 

Как можете да кандидатствате и в какви срокове?

Документи се подават онлайн на адрес elections@students.uni-sofia.bg от 08.10.2020 г. до 16.10.2020 г. до 23:59 ч. или по изключение на място в офиса на Студентски съвет (Ректорат, Южно крило, стая 24А) от 08.10.2020 г. до 16.10.2020 г. до 16:30 ч.

 

Всеки участник в изборите следва да се запознае подробно с Правилата за провеждане на избори, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет, Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и със Закона за висшето образование в България.

 

Очакваме кандидатурите Ви!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt