In Без категория

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява частични избори за попълване на едно свободно място в Домови съвет в блок 42Б за мандат през 2017/2018 учебна година. Право да се кандидатират имат всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които към момента на подаване на документите не са лишени от студентски права или не са прекъснали докторантурата си и са живущи в блок 42Б. Кандидатите следва да познават добре нормативната база за функционирането на общежитията.

Подаването на кандидатури за участие в конкурса се извършва онлайн на адрес izbori.domovisavet@gmail.com .

Кандидатите следва да представят:

  • попълнено заявление за участие в изборите;
  • заверена студентска книжка за летния семестър на учебната 2017/2018 г.;
  • мотивационно писмо.

Крайният срок за подаване на документи е 17 юни 2018г (неделя).

Изборите ще се проведат на 18 юни 2018г. (понеделник), от 18:00 във фоайето пред асансьорите на блок 42Б.

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt