In Образование, Стипендии

Към кого е насочена програмата?

⇒ Постдокторанти, получили степен "Доктор" през последните четири години. Продължителност: 6-24 месеца в Германия, месечна стипендия в размер на 2250€ с допълнителни езикови курсове, пътни, семейни помощи и др. ​​

⇒ Млади лидери на изследователски групи (стипендия "Мария Ковалевска") –  до шест години след получаване на научната степен в размер на 1,65 млн. € за 5 години.​

⇒ Стипендия за опитни изследователи – За защитили докторска степен през последните дванадесет години, период 6-12 месеца в размер на 2450€ на месец.

⇒ За международно признати и изтъкнати изследователи- до 60 000 €.

⇒ Гост професура за изтъкнати лектори – за период от 5 години- в размер на 3,5 – 5 млн. €

​Какви са изискванията?

⇒ Владеене на немски или английски език

Няма квоти за отделните страни и научни области. За повече информация:

www.humboldt-foundation.de/web/programmes.html

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt