In Конкурси, Новини

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че ще бъде удължен срока за кандидатури за представители на учащите в Общите събрания на факултетите (Факултетните студентски съвети):

 

 
 

  • Геолого-географския факултет – до неделя 26 април 23:59 ч.

  • Медицински факултет – до неделя 26 април 23:59 ч. Избори няма да се провеждат!!!

  • Факултет по начална и предучилищна педагогика – до неделя 26 април 23:59 ч.

  • Факултет по педагогика – до неделя 26 април 23:59 ч.

  • Факултет по славянски филологии – до неделя 19 април 23:59 ч.

  • Физически факултет – до неделя 26 април 23:59 ч.

В изборите ще включим и Стопанския факултет – подаването на кандидатурите и за тях ще бъде до 26 април.

⇒ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ – посочено е според факултети
⇒ РАЗГЛАСЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ – денят след края на приема на кандидатури

⇒ сряда 22 април 0:00 – петък 24 април 23:59 ч. – ГЛАСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРЕЗ СУ АНКЕТА ЗА ФСлФ, ФХФ
⇒ сряда 29 април 0:00 – петък 1 май 23:59 ч. – ГЛАСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПРЕЗ СУ АНКЕТА ЗА ГГФ, СтФ, ФНПП, ФП, ФзФ
⇒ събота 25 април – ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФХФ И ФСлФ И ИНФОРМИРАНЕТО ИМ ЧРЕЗ МЕЙЛ

⇒ събота 2 май – ОБЯВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ИНФОРМИРАНЕТО ИМ ЧРЕЗ МЕЙЛ
⇒ събота 25 – сряда 29 април 23:59 ч. – ОБЖАЛВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ФСлФ, ФХФ

⇒ събота 2 – сряда 6 май 23:59 ч. – ОБЖАЛВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ГГФ, СтФ, ФНПП, ФП, ФзФ

 

КВОТА

ОС на факултета се състои от щатни преподаватели, учащи и администрация:

  • поне 80% щатни преподаватели

  • поне 18% учащи

  • до 2% за администрация

Учащ – студент/докторант, който е в редовна форма на обучение, не е прекъснал образованието си и не е семестриално завършил.

ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

След новия краен срок, кандидатури няма да бъдат приемани. 

При някакви други въпроси и проблеми може да пишете както на посочените мейли, така и на Фб страницата на Студентски съвет.

РАЗГЛАСЯВАНЕТО НА КАНДИДАТУРИТЕ

Това ще стане чрез Фб групата на факултетите, както и чрез специална статия на сайта на Студентски съвет. Всеки ще може да се запознае с мотивационното писмо и лицето на всеки кандидат.

ГЛАСУВАНЕТО

Гласуването за ФСлФ и ФХФ ще се проведе на адрес: 
http://survey.uni-sofia.bg/ от 0:00 ч. на 22 до 23:59 ч. на 24 април.

Докторантите от ФСлФ и ФХФ ще гласуват в специална урна в офиса на Студентски съвет на 22, 23, 24 април в приемното време. Докторантите имат право да гласуват само за докторанти.

Гласуването за ГГФ, СтФ, ФНПП, ФП и ФзФ ще се проведе на адрес: 
http://survey.uni-sofia.bg/ от 0:00 ч. на 29 април до 23:59 ч. на 1 май .

Докторантите от ГГФ, ФСлФ и ФХФ ще гласуват в специална урна в офиса на Студентски съвет на 29, 30 април и 1 май в приемното време. Докторантите имат право да гласуват само за докторанти.

ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите за ФХФ, ФСлФ ще бъдат обявени в събота 25 април. Всички кандидатирали се ще получат мейл с резултатите.
Резултатите за ГГФ, СтФ, ФНПП, ФП, ФзФ ще бъдат обявени в събота 2 май. Всички кандидатирали се ще получат мейл с резултатите.
Резулатите ще бъдат публикувани и на страницата на Студентски съвет и ще бъдат разгласени във Фб групите на факултетитеМандатът на избраните членове ще бъде 2 години, освен ако не настъпят промени в статута на учащите. 

Във факултетите, в които към момента има действащи Факултетни студентски съвети – старото ръководство има правомощия до деня на Общото събрание на факултета.

ОБЖАЛВАНЕ НЕ РЕЗУЛТАТИТЕ

Обжалвания могат да се правят от края на изборите в 5 дневен срок – от съботата (деня на излизане на резултатите) до срядата на следващата седмица вкл. Обжалвания се подават на мейл: fss.elections@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt