След изборите за Студентски съвет, съставът на Общото събрание е следният:

Вяра Иванова
Десислава Райкова
Диодор Демиров
Юзелим Комаревска
Елица Стоянова
Емил Стефанов
Мила Минчева
Георги Григоров
Йордан Йорданов
София Матанска
Мария Симеонова
Надежда Маркова
Панайот Чомаков
Анита Стоянова
Йоана Ангелова
Мирослава Петкова
Даниел Манолов
Емма Пекова
Тина Иванова
Георги Хаджиев
Десислава Червенкова
Елисавета Стоев
Симона Милкова
Емил Николов
Ива Иванова
Елена Дюлгерова
Ивелина Темелкова
Катерина Петелова
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt