In Новини

Студент на СУ „Св. Климент Охридски“ – кандидат за председател на Националното представителство на студентските съвети

Уважаеми колеги,

На 26 ноември 2011г. предстои Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ в Република България.

На това събрание ще се избира нов председател на НПСС за мандат от две години. Има трима кандидати за поста. Единият от тях е представителя на СУ „СВ. Климент Охридски” – Иван Николаев.

Г-н Николаев има амбицията и желанието да работи за утвърждаването на студентската общност в България като активна част от обществото, както и развитието на организацията и нейния потенциал на национално и международно ниво.
С предизборната платформа на г-н Николаев можете да се запознаете – ТУК!
За Националното представителство на студентските съвети:
НПСС работи за повишаване качеството на обучение, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната, и в частност с Министерството на образованието, младежта и науката, Парламентарните комисии по образование и наука и за младежта и спорта, Министерство на физическото възпитание и спорта, Националната агенция за оценка и акредитация, Съвета на ректорите и др.

Целта на тази организация е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите на академизма.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt