In Новини

Уважаеми колеги,

Студентският съвет при СУ "Св. Климент Охридски" организира:

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ

Срещата ще се проведе на 24.03. (понеделник) в Аулата на Софийския университет от 19:00 ч.

В първата част ще бъдат представени ролята и отговорностите, които Студентските съвети и Националното представителство на студентските съвети носят,  разпознаваемостта и признатостта на студентските организации сред студентите, както и наболели проблеми, стоящи пред студентското представителство.

Втората част ще представлява дискусия, в която ще могат да вземат участие както официалните гости на мероприятието, така и всички студенти, които искат да отправят въпроси, коментари или критики към присъстващите студентски представители.

Целта на срещата-дискусия е запознаването на студенстката общност с проблемите, които стоят пред нея като цяло, въвличането й в процеса по вземане на становища по студентски въпроси и разширяване запознатостта на студентите с органите, които ги представляват по закон.

Заповядайте!

Полезни ресурси:
1. Закон за висшето образование (ЗВО)   (чл. 72 и чл. 73)
2. Правилник за устройството и дейността на СС при СУ
3. Правилник за дейността, организацията и структурата на НПСС
4. Допълнителни материали и новини

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt