In Новини

Студентски съвет с нов зам.-председател и
председател на комисията по образование
и с нов председател на комисията по култура

На 02.12.2010 г. на редовно Общо събрание с единодушно съгласие Студентски съвет избра Людмил Миланов от Стопански факултет да заеме отговорната длъжност – Заместник- председател на Студентски съвет и Председател на комисията по образование в Студентски съвет. С дейността си в Съвета  до момента Людмил се е доказал като способен човек, който умее да намира правилните решения на наболели проблеми и да предлага ефективни методи за по-добри резултати от дейностите ни.
Методия Секуловски от Медицински факултет бе предложен и избран също с единодушие от Студентски съвет за Председател на комисия по културата. През новата академична година Методия ще работи за разнообразяване на проектите с цел културно обогатяване на студентите.
Ръководство на Студентски съвет
Комисия по образование на СС
Комисия по култура на СС
Членовете на Съвета им  пожелават успех в  работа и удовлетворение от постигнатото!
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt