In Новини, Стипендии

Уважаеми колеги,
Днес на среща между представители на Студентски съвет на Софийски университет и на Националното представителство на студентските съвети и представители, с Министъра на образованието и науката и представители на Министерството на финансите бе постигнато съгласие за увеличение на парите, отделяни от държавния бюджет за студентски стипендии:
⇒ парите за държавни стипендии ще бъдат увеличени с 20% считано от зимния семестър на 2016/2017 учебна година;
⇒ от 2016/2017 ще бъде променена и границата за минимална и максимална стипендия, съответно минималната ще бъде 70 лева, а максималната 150 лева;
⇒ ще бъдат обособени два отделни вида стипендии в ПМС №90 – за единия вид ще се кандидатства на база среден успех от предходните два семестъра и втори вид на база среден успех от предходните два семестъра и среден месечен доход на член от семейството;
⇒ ще бъде въведено задължително условие за Висшите училища да превеждат стипендиите за предходния месец до 5-то число на следващия месец;
⇒ лимитът на еднократните помощи и награди получавани със Заповед на Ректора ще бъде увеличен от 200 на 300 лева:
Тези успехи са в резултат на усърдната работа на нашия Студентски съвет, който по време на срещите бе представляван от Председателя Васил Силяновски и НПСС.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt