In Новини

Уважаеми колеги,
Ние, членовете на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в качеството си на официални студентски представители на най-голямата студентска общност в България, съзнаваме, че е редно в България да се търси пресечна точка между образованието на младите хора и нуждите на пазара на труда. В този смисъл ние одобряваме усилията на Министерство на образованието и науката да бъдат направени реформи и да бъде изградена цялостна последователна стратегия за промяна на Закона за висшето образование. Подхождаме с разбиране и към разделението на приоритетни и неприориетни специалности за определен период от време, които да отговарят за нуждите на българския трудов пазар.
Това, което категорично не подкрепяме е наложената зависимост на отпускането на европейски стипендии за успех от това разделение. Фактът, че в настоящия момент трудовият пазар има нужда от специалисти в дадена област, повече от друга, не омаловажава усилията на всички студенти, които се обучават в останалите образователни направления. Всички млади хора, които са избрали да следват бакалавърски и магистърски степени на обучение в България и в последствие да се реализират на българския трудов пазар, заслужават да бъдат поощрявани морално и финансово.
Стипендията за успех по своята същност представлява финансово поощрение на студенти, които са усвоили качествно преподадения теоритичен материал и са демонстрирали добра практическата работа. Следвайки тази логика, стипендия за успех би следвало да получават всички наши колеги, които са били оценени високо от своите преподаватели и успешно преминават всеки следващ семестър и курс на обучение.
Уверени сме, че лишаването на голяма част от студентите от европейска стипендия за успех ще повлияе негативно на тяхната мотивация за реализация в България. Освен това отпускането на стипендии за определени специалности не би могла да повиши качеството на образование в тях, нито реализацията на дипломираните ни колеги.
Няма как да не бъдат намесени и финансовите нужди на нашите колеги, голяма част от които, искат да обезпечават част от битовите си разходи без помощта на своите родители. Би следвало Министерство на образованието и науката да стимулира студентите с висок успех финансово, за да не се налага да работят по време на следването си. В противен случай това би довело до понижаване не само на техния успех, но и на знанията и уменията им по изучаваната специалност поради затруднена посещаемост на аудиторни занимания.
Ето защо Студентски съвет призовава всички студенти на Софийски университет „Св. Климент Охридски” да се включат в организирания от Асоциацията на студентите медици в България – София  мирен протест пред сградата на Министерството на образованието и науката, насрочен за 16.05.2016 г. (понеделник) с начален час 17:00 ч.
Вярваме безрезервно в това, че ако обединим силите си и аргументираме добре позицията си, ще постигнем положителни промени не само в начина за разпределение на Европейските стипендии, но и една справедливост и равнопоставеност на студнетите в страната.

С уважение,
Студентски съвет
при Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt