In Новини

Уважаеми г-н Ректор,
Уважаеми членове на Академически съвет на СУ „Св. Климент охридски”,
Студентски съвет е университетска структура, която не само следи за спазване правата на студентите, но и подхранва стремежа на Академичната общност към удовлетворяване на техните интереси и потребности като учащи в най-престижния български университет.
Напълно наясно сме с критериите, подпомагащи вземането на информирано решение от страна на Академически съвет относно продължаване на трудовото правоотношение на хабилитираите преподаватели след навършване на 65 годишна възраст. Адмирираме Академически съвет за изготвените обективни критерии, които и ние смятаме за важни, и за демонстрираната отговорност към решението от Ваша страна.
Въпреки това обаче за нас продължава да бъде най-важен студентският глас, а той показва, че не винаги стрикно спазена процедура води до най-добрия резултат.
По-конкретно става дума за колегите ни от катедра Европеистика във Философски факултет, които подкрепиха чрез кампанията си BringINGRIDback проф. д-р Ингрид Шикова – преподавател по „Политики на Европейския съюз“ и „Европейски програми и управление на проекти“, определяна като един от основателите на специалност „Европеистика“ и експерт в областта на политиките на ЕС. Колегите ни са твърдо обединени около позицията, че професорът е незаменим и настояват той да бъде отново техен преподавател през предстоящата академична година.
Студентски съвет подкрепя искането на колегите ни и се обръща към Академически съвет с апел решението, взето от Вас на 27 април, да бъде прегласувано предвид огромната подкрепа, която проф. Шикова получава.
За да не бъде това наше искане насочено персонално, имаме конкретни предложения за промяна в процедурата по вземане на решения от този характер:

  1. Решение относно продължаване на трудово правоотношение с преподавател по определени дисциплини, в определена катедра на определен Факултет би следвало да се гласува от Факултетен съвет като висш орган на управление на факултетно ниво. Разбира се Академически съвет би могъл да затвърждава решенията на Факултетните съвети, но ако предложението ни по тази точка бъде прието, от Вас ще отпадне тежката задача да гласувате за или против удължаване на договора с преподавател, чиято личност и работа не познавате детайлно. Като студентски представители ние имаме доверие на членовете на Факултетните съвети, част от които и студенти от дадения Факултет, че са наясно с качеството на работа на преподавателите.
  2. Критерий 1.2. – Финансова тежест на неизползваните дни отпуск (брой дни неизползван отпуск) би следвало да бъде премахнат, тъй като той няма общо с качеството на преподаване и научната работа на преподавателя.
  3. Към критериите като отделен такъв да бъде добавено и студентско мнение за работата на съответния преподавател, тъй като има Факултети, чиито атестационни комисии засега не са проучвали студентското мнение и съответно вече включения критерии 4.2 Атестация не винаги е достатъчен.

Сигурни сме, че приемате предложенията ни като добронамерен акт на сътрудничество и се надяваме решението Ви относно проф. д-р Ингрид Шикова да бъде прегласувано в името на това студентите от кедра Европеистика да се радват на своя добър преподавател.

С уважение,
Общото събрание на Студентски съвет
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt