In Конкурси

Ако притежавате добри социални умения, за които търсите поводи да разгръщате и развивате, ако Ви се отдава презентирането на информация, гъвкав сте в комуникацията и не Ви липсва мотивация да прилагате тези свои завидни умения в ефективна работа, включително и през целия летен сезон, тази статия е написана точно за Вас! Ето какво можем да Ви предложим ние – почасова работа на граждански договор през работните дни на най-горещите месеци от годината Картов център сформира изцяло нов екип от 5-ма души и Вие можете да бъдете един от тях!

Очакваме Вашите кандидатури, съдържащи имена, факултет, курс и форма на обучение, телефон за контакт, имейл адрес за контакт, настоящ адрес и кратко мотивационно писмо за участие в състава на Картов център, както и Вашата автобиография/CV на формата, която можете да намерите тук.

Търсените характеристики на служителите на Картов център на СУ са:
• Добри социални и презантационни умения;
• Отговорност и ангажираност към работния процес;
• Да притежава основни технически умения (водене на електронна кореспонденция, умения за работа с компютърен софтуер – Microsoft office пакет; принтер и скенер);
• Отворен за развитие и придобиване на професионални качества и умения;
• Мотивирана и гъвкава личност.

Служителите на Картов център имат следните задължения:
• Съдействат за цялостната организация и реализация на кампанията по записване на студенти в първи курс* – в частност процеса на разпространение на информация за електронните карти, подаване на заявления за издаване на карти, както и тяхната обработка;
• Сътрудничи си с администрацията на СУ и по-конкретно с отделите „Студенти“ на всички факултети (посещават се самите отдели по факултети с цел реализиране на процедурата за заявяване и издаване/подновяване на електронните карти на СУ);
• Администрира лични данни (обработва заявления за издаване и подновяване на карти, сканира снимки, поддържа база от данни, печата карти и ги доставя до Централна библиотека в зададените срокове);
• Дава дежурства в „Картов център“, където се обслужва картопритежатели, приемат се и се обработват заявления;
• В пряка връзка и сътрудничество със Студентски съвет на СУ и Асоциация за подпомагане на академичната общност и др.
* служителите на Картов център са най-силно ангажирани в периодите 01.07-31.08.2018 (записването на студентите в първи курс, ангажираността за периодите на записване е целодневна) и 01.10.-31.12.2018 г. (издаване и подновяване на карти на студентите в горен курс, ангажираността е гъвкава и може да се реализира съобразно учебни занятия).

Какво получават служителите на Картов център:
• Граждански договор и възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати;
• Гъвкава работна ангажираност по време на академичната година;
• Обучение за работа в Картов център – в това число работа с база от данни, технически умения за производство на карти и др.;
• Менторство от мениджър на ISIC България и възможност за развитие професионални умения – в т.ч. социални, презентационни, организационни и др. умения.

Селекцията на служителите на Картов център ще се проведе на няколко етапа:

– Подаване на кандидатури – краен срок до 16:00 ч. на 08.06.2018;

– Селекция по документи – отговарящите на изискванията и посочения в характеристиката профили ще преминат следващ етап;

– Събеседване – ще се проведе в СУ в периода 11-15.06.2018.

 

Желателно е да сте запознати с дейността на Картов център, за която подробна информация можете да намерите тук.

Сега сте Вие! Очакваме с нетърпение Вашите кандидатури!

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt