In Новини

И Студентски съвет с ново ръководство

След изборите за Ректор на СУ „Св. Климент Охриски“ и управляващи органи на Университета, и Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски” се сдоби с ново ръководство. На Общото отчетно-изборно събрание за изтеклия мандат 2009-2011 на 18.11.2011 (петък), бившият председател – Цвета Георгиева, сдаде шефското място на Христо Банов от Юридически факултет, който бе избран с почти пълното мнозинство от 41 гласа на членовете на Съвета. Опонентът му Камен Киров от Философски факултет събра само 3 гласа.
За председатели на Постоянните комисии и съответно заместник-председатели на Съвета бяха избрани:

Антоанета Георгиева (ФСлФ) – Председател на постоянна комисия по социално-битово обслужване

Ивайло Ненков (ГГФ) – Председател на постоянна комисия по връзки с администрацията

Методия Секуловски (МФ) – Председател на постоянна комисия по образование

След проведен положителен вот за председатели на Непостоянните комисии на Студентски съвет баха избрани:

Гюлер Ахмедова (ФКНФ) – Председател на непостоянна комисия по международна дейност

Виолета Костадинова (ФНПП) – Председател на непостоянна комисия по култура

Кристина Тончева (ХФ) – Председател на непостоянна комисия по спорт

Атанас Димов (ФКНФ) – Председател на непостоянна комисия по връзки с обществеността

За Главен секретар на Студентски съвет бе преизбран Христо Севов – ФСлФ. Изпълнителни секретари на Съвета са: Атанас Братоев – СтФ и Тодор Богданов –ФзФ.

От квотата на студентите в Академическия съвет на Университета влизат:

Венцислав Иванов – ФМИ

Гюлер Ахмедова – ФКНФ

Десислава Антонова -ФФ

Лилия Влаева -СтФ

Кристиян Панов – ФФ

Методия Секуловски – МФ

За член на Контролен съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Общото събрание на СУ избра – Виктор Гугушев – ЮФ.

Доверието за представител на Университета с право на глас в Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ пък бе гласувано на Иван Николаев – ГГФ.

За членове на Комисията по провеждане на избори на Университета от квотата на студентите на Общото събрание на СУ на 17.11.2011г. бяха избрани: Десислава Сидерова – ЮФ и Петя Бакърджиева – ФП.

На всички колеги желаем ползотворна и упешна работа през предстоящия мандат 2011-2013.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt