In Конкурси, Новини

Студентският съвет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за служител на длъжност "Технически сътрудник", половин щат (на 4 часов работен ден).

Техническият сътрудник ще работи заедно с ръководството на Студентски съвет, под прякото ръководство на Председателя и Главния секретар на съвета.

Работата е свързана с техническото осигуряване на заседанията на съвета, с изготвяне на доклади и заявки до администрацията на Университета, поддържане и съхраняване на архив на документацията на съвета, както и поддържане на документооборот – входяща и изходяща поща.

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

⇒ завършено средно образование;
⇒ да познават правилника за устройството и дейността на Студентски съвет;
⇒ компютърна грамотност, пакет MS Office;
⇒ владеенето на английски език (>B1) е предимство.

Необходими документи:

⇒ автобиография (CV) на български език, до 2 страници;
⇒ мотивационно писмо на български език, до 1 страница;
⇒ копие на диплома за завършено средно образование.

Моля, изпращайте документите в електронен вид на адрес: mihail.stanev@students.uni-sofia.bg. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Срок за подаване на документи: удължен до 24.04.2016 г., включително.

Само одобрените за интервю кандидати ще бъдат уведомени.

/редактирано на 18.04.2016
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt