In Събития

На 26.04.2014г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Студентска международна научна конференция, посветена на двадесетгодишнината от създаването на специалност Балканистика към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание във Факултета по славянски филологии.

В конференцията взеха участие двадесет и трима студенти и докторанти от балканските страни, които четоха доклади в областта на балканското езикознание, литература, история, култура и политика. Конференцията беше открита от професор Василка Алексова, преподавател по румънски език и румънска литература в катедрата и доскорошен неин ръководител, и професор Петя Асенова, един от основателите на специалността, която беше специално поканена за откриването на конференцията от Организационния комитет.

В Организационния комитет участваха студенти от специалност Балканистика, в състав: Борислава Иванова – председател, Деница Петрова, Антоанета Георгиева, Теа Недкова, Симеон Михалков. Участниците бяха настанени в студентските общежития на университета, а конференцията беше финансирана от Студентски съвет.

В момента се обсъжда публикацията на някои от докладите в електронното списание за хуманитаристика LitteraetLingua, а всички доклади ще бъдат издадени в общ сборник с тези от международната конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“, също посветена на двадесетгодишнината на специалност Балканистика, но организирана от предподавателите в катедрата.

unnamed (2)

Участниците в конференцията обмениха и разшириха знанията си, създавайки същевременно нови приятелства помежду си. Опитът, добит по време на форума, със сигурност ще е от полза за всеки един от нас, участниците, в бъдещите ни професионални, а и лични занимания.

 


Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt