In Стипендии

Фондация „Еврика“ за поредна година предоставя поименни годишни стипендии на изявени студенти.

Поименната стипендия е годишна и е в размер на 2 000 лв.

Изплащането на стипендията става 2 пъти годишно, по банков път. При класиране на един студент за две стипендии, той взима само по-високата. Ако докато сте стипендиант на фондацията и спечелите медал с по-висок ранг, автоматично ще получава стипендия за останалите години на обучението си в образователно-квалификационната си степен.

Условия за кандидатстване:

⇒ Студенти в редовна форма на обучение в български ВУЗ в ОКС „бакалавър“ и/или ОКС „магистър“;

⇒ За студентите в бакалавърска програма се изисква да са успешно завършили II курс;

⇒ За студентите в магистърска програма НЯМА изискване за изкарани семестри и курсове;

⇒ Да имат успех не по-нисък от 5.00 за всеки от курсовете.

Области на кандидастване за поименна стипендия:

⇒ Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

⇒ Математика на името на акад. Никола Обрешков;

⇒ Физика на името на акад. Георги Наджаков;

⇒ Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

⇒ Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

⇒ Аграрни науки, ветеринарни науки, горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

⇒ Инженерни науки (eлектроника, автоматизация, електротехника) на името на акад. Димитър Мишев;

⇒ Инженерни науки (машиностроителни технологии) на името на акад. Ангел Балевски;

⇒ Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

⇒ Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Документи за кандидатстване:

⇒ Заявление в свободен текст за кандидатстване за поименна стипендия;

Формуляр – образец на фондация „Еврика“;

⇒ Уверения за успеха през всяка година от обучението ви;

⇒ Копие от документа, удостоверяващ класирането на международни олимпиади;

⇒ Копие от документи, удостоверяващи участието в национални и международни мероприятия (конкурси, състезания, олимпиади, конференции, публикации в научно издание и др. творчески постижения);

⇒ Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“. Есето да е не повече от 3 страници.

Подаване на документите:

⇒ чрез куриер, пощата или на място на адрес

Фондация „Еврика“ адрес: п.к.1000 гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, п.к. 615;

⇒ КРАЕН СРОК: СРЯДА 15 ОКТОМВРИ 2014 Г.

Класирането:

⇒ Изпълнителното бюро на фондацията, присъжда стипендия по предложение комисия и избора ще се състои на 2 етапа.

⇒ I етап – ще бъдат избрани 5 кандидата за всяко от направленията. Като избраните студентите ще получат обаждане до ЧЕТВЪРТЪК 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

⇒ II етап – с допуснатите кандидати ще бъде проведено събеседване и до ПЕТЪК 14 НОЕМВРИ 2014 Г. ще бъде обявен първенец във всяко направление.

⇒ За повече информация тук и на следните телефони: 02 981 37 99; 981 54 83; 981 51 81 или на mail: office@evrika.org; grigor@evrika.org

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt