In Новини

Стартира кампанията за Евростипендиите
по проект „Студентски стипендии и награди” – II фаза

Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния и летния семестър на учебната 2010/2011 г. по проект „Студентски стипендии и награди” – II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез специализирана интернет страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 30.06.2011 г. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.
От 13.06.2011г. до 30.06.2011г. всички кандидатствали за стипендия или награда, чрез специализирания сайт на МОМН могат да си подадат формулярите на хартиен носител, както и придружаващите документи за наградите в отделите „Студенти“ по факултети. Служебните бележки за наградите ще се подписват и подпечатват в Деканатите на всеки един факултет.
П.С. Ако някой има въпроси, относно стипендиите и наградите му препоръчваме да ги задава на Комисията, чрез посочените по-долу канали за комуникация. Колегите от отделите „Студенти“ имат само задължението да заверяват успеха Ви и да приемат формулярите и документите, а не да отговарят на всички въпроси, именно затова има Комисия, която се занимава с цялостното разглеждане на документите и тяхното потвърждаване.
Интeрнет страница на проект „Студентски стипендии и награди“ от ЕСФ по ОП РЧР

Документи на СУ „Св Климент Охридски“, относно проекта:
Стъпки за подаването на формуляри за стипендии и награди
Служебна бележка придружаваща формуляра за награда
Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Оридски“ за европейските
стипендии и награди
Разпределение на стипендиите и наградите за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011г.За връзка с Комисията по европейски стипендии и награди на СУ:
e-mail:  eurostipendii_su@abv.bg
Facebook: http://www.facebook.com/pages
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt