In Новини

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ оценява желанието на граждански организации, обществени медии и отделни личности да се борят срещу организираната престъпност, срещу модела „Кой?“ и срещу несправедливостите от всякакъв характер, които се случват в нашата държава.

Този път, обаче, не сте на правия път. Освен проблемът с фактическите неточности, нехарактерни за Вашия сайт, намираме за завишена оценката за степента на обществен интерес към темата. Макар обикновено статиите Ви да са обвързани със сериозни престъпления и прилежаща документация, която да ги доказва, то конкретната статия  „Кой решава за настаняването на студенти в общежитията?“, публикувана на 17.09.2016 г. е с приятния полъх на „жълта“ журналистика и напомня статиите в „обичаните” от всички трезво мислещи български граждани, „медии-бухалки”. С цялото ни уважение, според Българския конституционен съд: „Трябва да се прави разлика между обществен интерес  от факти и информация, които обслужват обществената дискусия, и такива, по отношение на които интересът е равнозначен на любопитство.“ (Решение №7 от 1996 г. на Конституционния съд). Искрено се надяваме при следващи разследвания на Студентски съвет или други университетски структури, предварително да подсигурите така необходимия на всички български медии и на всички български читатели, медиен плурализъм.

Неприятно изненадани сме не само от текста на статията, но и от използвания снимков материал, придобит по неясни за нас пътища. Надяваме се след справката, която направихме да се окажем прави, че снимките на колегите ни са използвани в нарушение, тъй като са разпространени до неограничен кръг от лица и поясненията към тях водят до обстоятелството, че засегнатите лица могат да бъдат идентифицирани еднозначно от неограничен кръг хора. Тъй като снимките не са в общ план, не са направени на обществено място, не е искано разрешение на лицата, те не са позирали за специална фотосесия за Вашата медия, нито снимките са заснети от частен детектив, не са направени и с цел доказателство пред съда. С неправомерното разпространение на лични данни е извършено административно нарушение на администраторите на лични данни, което подлежи на санкциониране съгласно Закона за защита на личните данни.

ПО ТЕМАТА:

Съгласно чл.6  т.4  от приета с ПМС 235, Наредба за ползване на студентските общежития и столове,  ясно е записано, че „Студентски съвет излъчва свои представители“ в Комисиите по настаняване на Висшите училища. Никъде в Наредбата не пише, че това трябва да са студенти, студенти със студентски права, семестриално завършили студенти или X- годишни студенти с определен брой бакалавърски и магистърски степени.

Отделно към момента на избирането на Лилия Липчева за член на Комисия по настаняване тя е студент с редовни студентски права, което ясно показва, че към момента на избирането й, не е нарушен чл.11 т.1 от вътрешния Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ако Студентски съвет не беше взел решение да попълни квотата на студентите в Комисия по настаняване, то щяхме да сме в хипотезата за нарушение на Правилника, в който ясно пише, че членовете трябва да са петима, а след подаване на оставките на Инес Иванова и Десислава Попова, членовете останаха трима.

По отношение провеждането на конкурса за попълване на незаетите места, съгласно чл.11 т.2 от Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ наистина се организира конкурс и документацията за тазгодишния е надлежно качена на сайта на Студентски съвет. Напусналите членове, подадоха оставка в средата на лятото, когато всички студенти са в сесия, а до настанителната кампания – основна отговорност на Комисия по настаняване, оставаше по-малко от месец и половина, през които физически не е възможно да се промотира конкурс, кандидатите да подадат документи, да се подготвят и да издържат изпит, да бъдат обявени резултати и избраните за членове на Комисия по настаняване да преминат задължително обучение. Освен това тук не става въпрос за избор на нова Комисия, а за попълване на освободилите се места. Затова Общото събрание на Студентски съвет взе решение, че едни от най-отдадените на академичната общност през изминалата Академична година студентски представители, трябва да поемат тази отговорност. За награда за дългогодишната доброволна работа в полза на Университета, матариализирана в множество инициативи, проекти и събития, името на Лилия Липчева беше публично опетнено във Вашата статия.

Смеем да твърдим, че съществува реалната възможност Вашите източници да са или част от екипа на Комисия по настаняване, работил през изминалия мандат, или приближени до тях лица. Един от членовете на Комисията по настаняване през изминилия мандат, а именно г-н Симеон Георгиев, студент във Факултет по химия и фармация, трудно прие факта, че трябваше да бъде сменен тъй като отправяше заплахи към свой колега. Оттогава прави всичко възможно да омаскари името на Студентски съвет, на Комисия по настаняване, а в случая и на един от най – дейните членове – Лилия Липчева.

За последно искаме да кажем, че съжаляваме, че един „пристан” на обективността, какъвто несъмнено има претенции да бъде Вашия сайт, става жертва на дребен реваншизъм от страна на хора, или приближени до тях лица, които по никакъв начин не са доказали собствените си морални качества, работейки до момента в Комисия по настаняване.

За разлика от много други места в нашата държава, ние сме коректни както от юридическа, така и от морална гледна точка. Затова студентът Лилия Липчева подава оставка като член на Комисия по настаняване, считано от 30.11.2016 г. Тъй като приемаме работата си като отговорност, считаме че трябва да се довърши класацията и настанителната кампания на студентите, за да не бъдат ощетени те.

А за да не останат никакви съмнения относно мотивите на колегата за работа в университетската структура, Лилия Липчева ще дари своята работна заплата за ноември месец (брутно възнаграждение в размер на 600,00 лв.) на „Биволъ”, за да продължават всички журналисти в медията да повишават качеството на журналистическите си разследвания.

Общо събрание на Студентски съвет
при Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt