In Новини

Официално становище адресирано до Управителния съвет на ПСБО,
Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и
Изп. директор на ПСБО

 

Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви уведомим за официалното становище на Студентски съвет на СУ, по повод проведения Управителен съвет на Поделение „Социално-битово обслужване“ на 23.03.2011г. На този съвет са се разисквали няколко точки, които засягат бъдещата кампания на студентите за настаняване в обещежитията. Представени са вижданията на останалите членове на УС, но двамата представители на Студентски съвет са се противопоставили на едно от тях. Затова искаме да Ви информираме своевременно, защото има много голяма вероятност то да се приеме, при положение, че Управителния съвет се състои от 5 души, а само 2-ма от тях са студенти.
Понеже от студентските представители е било изискано да представят  официална позиция по въпроса, Студентски съвет дискутира проблема на свое Общо събрание на 29.03.2011г. и реши да възложи на своите си представители да съставят позицията на Студентски съвет.
Официална позиция на Студентски съвет, адресирана до Управителния съвет на ПСБО.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt