In Конкурси, Новини

За първи път през 2015 г. Българска фондова борса – София АД, съвместно с Карол, Елана и ПФБК организират летен стаж „Капиталови пазари”. Програмата е структурирана в четири модула и е на ротационен принцип, като включва и участие в пълния курс на едномесечното обучение Карол Семестър през юли. Идеята на новия проект е да даде на участниците повече практически знания и конкретни умения чрез добрите практики на партньорските организации. Стажът е с времетраене 17 седмици и стартира на 18 май 2015 г. с едноседмично обучение в Българска фондова борса

Очаквания на организаторите

От вас очакваме добри аналитични и комуникационни умения, работа в екип, отличен
английски език, задълбочени познания в областта на финансите и подчертан интерес към
развитие в сферата на капиталовите пазари.
Очакваме да сте взискателни към нас, както и към поставените ви задачи, да покажете
добри организационни умения и да се проявите оригинално мислене.

Вашите очаквания

Стажът „Капиталови пазари” ще ви даде възможност да придобиете теоретични и
практически познания в повечето направления на инвестиционната дейност, да разберете
организацията на капиталовия пазар, търговията с финансови инструменти, анализа на
финансови отчети и изготвянето на оценка на компания. Да научите повече за
организацията на процедурите на пазара – от подаването на поръчка до приключването на
сделките и от разкриването на информация до вземането на инвестиционно решение. Ще
се бъдете част от динамичното ни ежедневие.

Изисквания:

o Кандидатите да са студенти, завършили успешно шести семестър или да имат
завършено висше образование;
o Да имате интереси в областта на пазарите на финансови инструменти;
o Позлването на отличен финансов английски е задължително;

Вашите документи:

o Мотивационно писмо;
o Автобиография (Europass CV или Resume формат);
o Служебна бележка от висше учебно заведение;

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2015
Интервюта с одобрените по документи кандидати ще се проведат на 13 май 2015.
Документи за кандидатстване в стажантската програма „Капиталови пазари” изпращайте на
адрес: bse@bse-sofia.bg със заглавие: Стажантската програма „Капиталови пазари”.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt