In Новини

Среща на Студентски съвет с Ректорското ръководство

и началниците на отдели в Университета


Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ отдавна настояваше да се осъществи среща с цялото Ректорско ръководство и с началниците на отдели в Университета, за да може да се изяснят множеството натрупани въпроси, които засягат администрацията и студентите. Най-накрая срещата се осъществи на 13.10.2010г. и всички присъстваха на нея. Зададоха се множество въпроси, получихме разностранни отговори, получихме конкретни ангажименти, но останаха и някой неща не доизяснени, на които ще поискаме да ни бъде отговори писмено.
В същия ден, но по-рано пък се осъществи среща с представителите на Студентски съвет, зам.-ректора по стопанската и инвестиционна дейност – проф. дхн Иван Петков, помощник-ректора – Калин Стануков, изпълнителния директор на поделение „Социално – битово обслужване“ на СУ – Петко Горанов и представители на Комисията по настаняване на СУ.
За да сме прозрачни и открити пред всички колеги ще представим на Вашето внимание протоколите от двете срещи. Нека всеки от Вас се запознае с тях и да помисли върху нещата.

Протокол от срещата на СС с директора на ПСБО – Петко Горанов

Протокол от срещата на СС с Ректора на СУ – проф.  дин Иван Илчев и началниците на отдели

Също така можете да видите и една новина в сайта на СУ по темата – ТУК!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt