In Новини

Медицинската отговорност, разглеждана интегрално в гражданското право, в наказателното право, в административното право и в дисциплинарните производства, при застраховката „Професионална отговорност“ на лекари, медицински работници и здравни заведения, както и законодателното развитие на проблема остават във фокуса на практикуващите адвокати. Преди две години по темата за „Лекарска (медицинска) грешка” бяха изразени мнения от представители на Българската адвокатура, на адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици.

Къде сме днес? Какво се промени оттогава? Как стоят въпросите, свързани със задължителната застраховка на практикуващите медици и на здравните заведения? На тези и много други въпроси предстои да потърсим отговор на 24 юни 2016 г. Отново отговорите ще търсим заедно с представители на различни юридически професии – адвокати, съдии и научни работници, заедно с лекари и застрахователи – ще търсим многообразието и различните гледни точки.

Голямата цел да този семинар е да се получи активна връзка между лектори и слушатели, от който да се родят идеи за по-доброто практическо решаване на проблемите, свързани с „Лекарската (медицинска) грешка“ и застраховката „Професионална отговорност“ при такива грешки в практиката и в законодателството.

Семинарът е организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет (САС), с любезното съдействие на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”.

Програма на семинара.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt