In Новини, Събития

Вчера беше проведено Изборно Общо събрание на Студентски съвет.

Постовете поставени на гласуване бяха:

 • Председател на СС
  Васил Силяновски от Юридически факултет – 41 гласа
  Стефан Радов от Философски факултет – 11 гласа

 • Заместник – председателите на СС

  • Председател на Комисия по образование
   Христо Бакалов от Исторически факултет – 40 гласа
   Невалидна бюлетина – 1 глас

  • Председател на Комисия по връзки с администрацията
   Георги Гълъбов от Юридически факултет – 40 гласа
   Невалидна бюлетина – 1 глас

  • Председател на Комисия по социално-битовите въпроси на учащите
   Димитър Стоянов
   от Философски факултет – 37 гласа
   Невалидни бюлетини – 4 гласа

 • Постоянни комисии

  • Председател на Комисия по връзки с обществеността
   Мина Кутева
   от Факултет по класически и нови филологии – 40 гласа
   Невалидни бюлетини – 1 глас

  • Председател на Комисия по култура
   Диана Манолова
   от Юридически факултет – 36 гласа
   Невалидни гласове – 5 гласа

  • Председател на Комисия по спорт
   Лилия Липчева
   от Факултет по журналистика и масова комуникация- 39 гласа
   Невалидни бюлетини – 2 гласа

 • Представители на Студентски съвет в други органи на Университета

  • Резултати за представители на студентите в Академически съвет
   Симеон Цветков
   от Факултет по математика и информатика – 33 гласа
   Янита Джунова от Юридически факултет – 29 гласа
   София Иванова от Биологически факултет – 24 гласа
   Виктор Асенов от Факултет по начална и предучилищна педагогика – 23 гласа
   Слави Боянов от Факултет по математика и информатика – 23 гласа
   Йордан Донков от Юридически факултет – 22 гласа и след балотаж с 28 гласа
   Симеон Георгиев от Факултет по химия и фармация – 22 гласа и след балотаж 17 гласа
   Стефан Радов от Философски факултет – 18 гласа
   Методи Костадинов от Факултет по начална и предучилищна педагогика – 16 гласа
   Пламен Панайотов от Философски факултет – 16 гласа

  • Резултати за представители на докторанти в Академически съвет
   Лилия Еленкова
    от Философски факултет – 26 гласа
   Мартин Бъбаров от Юридически факултет – 24 гласа

  • Резултати за представител в Контролен съвет
   Мартин Бъбаров от Юридически факултет – 27 гласа
   Радостин Йорданов от Юридически факултет – 21 гласа

  • Избрани представители в Изборната комисия
   Лилия Липчева от Факултет по журналистика и масова комуникация
   Симеон Георгиев от Факултет по химия и фармация

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt