In Новини

На проведените частични избори за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“  на 10.11.2016г. се явиха:

 1. Студенти:

Биологически факултет

 1. Джо Дейвис Велчев – 16 гласа

 2. Искра Янчева Янкова – 31 гласа

 3. Николай Галинов Гъдев – 42 гласа

 4. Мила Цонкова Георгиева – 6 гласа

Богословски факултет:

 1. Владислав Лалов Лалов – 5 гласа

Геолого-географски факултет:

 1. Десислава Иванова Шемкова – 30 гласа

 2. Красина Бориславова Радомирска – 4 гласа

 3. Стамен Стоянов Петров – 13 гласа

Медицински факултет:

 1. Димитър Николаев Мицев – 51 гласа

 2. Иванета Иванова Недкова – 4 гласа

 3. Йоана Тодорова Радева – 5 гласа

Стопански факултет:

 1. Кирил Николов Добрев – 12 гласа

 2. Магдалена Борилова Великова – 11 гласа

 3. Яни Пламенов Янев – 17 гласа

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 1. Антонио Николаев Костадинов – 25 гласа

 2. Виктория Светослава Готева – 17 гласа

Факултет по класически и нови филологии:

 1. Катерина Красимирова Костова – 22 гласа

 2. Мира Стефанова Николова – 37 гласа

 3. Стефани Стафанова Нинова – 49 гласа

Факултет по математика и информатика:

 1. Александър Иванов Зарев – 25 гласа

 2. Александър Иванов Караманов – 9 гласа

 3. Александър Иванов Панайотов – 3 гласа

 4. Божидара Иванова Вутева – 1 гласа

 5. Иван Томов Аврамов – 16 гласа

 6. Кармен Вахан Агопян – 15 гласа

 7. Стефан Цветомиров Жунтовски – 6 гласа

 8. Хюлия Али Коруасан – 16 гласа

Факултет по начална и предучилищна педагогика:

 1. Атанас Митев Радев – 9 гласа

 2. Ралица Георгиева Пехливанова – 32 гласа

 3. Теодора Стоянова Вълчева – 20 гласа

Факултет по педагогика:

 1. Вълкана Симеонова Соколова – 11 гласа

 2. Христина Николаева Костурова – 12 гласа

Факултет по славянски филологии:

 1. Атанас Тодоров Нейчев – 47 гласа

Факултет по химия и фармация:

 1. Слав Петков Сърбинов – 6 гласа

 2. Стефан Марио Добрев 68 гласа

Философски факултет:

 1. Алия Мохамед Али Буазра – 12 гласа

 2. Весела Василева Георгиева – 11 гласа, след решение на ЦСИК от 14.11.2015г – 12 гласа

 3. Виктория Константинова Крънева – 6 гласа

 4. Габриела Петрова Славова – 14 гласа

 5. Ема Саркис Караджиян – 11 гласа – след решение на ЦСИК от 14.11.2015г – 12 гласа

 6. Ивон Каменова Каменова – 12 гласа

 7. Калина Красимир Бонева – 12 гласа

 8. Мила Димитрова Венова – 15 гласа

Юридически факултет

 1. Александър Красенов Джуров – 19 гласа

 2. Андрей Андреев Георгиев – 27 гласа

 3. Ивайло Георгиев Янков – 69 гласа

 4. Кардам Николаев Калчев – 23 гласа

 5. Лидия Бориславов Даскалова – 49 гласа

 6. Лия Николаева Харизанова – 68 гласа

 7. Мирослав Николаев Цеков – 19 гласа

 8. Силвана Желязкова Бодурова – 5 гласа

 9. Симона Тончева Мокрева – 11 гласа

2. Докторанти

         ГГФ

 1. Петко Ивайлов Петков –  1 глас

От явилите се  кандидати бяха избрани:

 1. Студенти:

Биологически факултет

 1. Джо Дейвис Велчев – 16 гласа

 2. Искра Янчева Янкова – 31 гласа

 3. Николай Галинов Гъдев – 42 гласа

 4. Мила Цонкова Георгиева – 6 гласа

Богословски факултет:

 1. Владислав Лалов Лалов – 5 гласа

Геолого-географски факултет:

 1. Десислава Иванова Шемкова – 30 гласа

Медицински факултет:

 1. Димитър Николаев Мицев – 51 гласа

Стопански факултет:

 1. Кирил Николов Добрев – 12 гласа

 2. Магдалена Борилова Великова – 11 гласа

 3. Яни Пламенов Янев – 17 гласа

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 1. Антонио Николаев Костадинов – 25 гласа

 2. Виктория Светослава Готева – 17 гласа

Факултет по класически и нови филологии:

 1. Катерина Красимирова Костова – 22 гласа1

 2. Мира Стефанова Николова – 37 гласа

 3. Стефани Стафанова Нинова – 49 гласа

Факултет по математика и информатика:

 1. Александър Иванов Зарев – 25 гласа

 2. Иван Томов Аврамов – 16 гласа

 3. Кармен Вахан Агопян – 15 гласа

 4. Хюлия Али Коруасан – 16 гласа

Факултет по начална и предучилищна педагогика:

 1. Атанас Митев Радев – 9 гласа

 2. Ралица Георгиева Пехливанова – 32 гласа

 3. Теодора Стоянова Вълчева – 20 гласа

Факултет по педагогика:

 1. Христина Николаева Костурова – 12 гласа

Факултет по славянски филологии:

 1. Атанас Тодоров Нейчев – 47 гласа

Факултет по химия и фармация:

 1. Стефан Марио Добрев – 68 гласа

Философски факултет:

 1. Мила Димитрова Венова – 15 гласа

 2. Габриела Петрова Славова – 14 гласа

Юридически факултет

 1. Ивайло Георгиев Янков – 69 гласа

II.Докторанти:

           ГГФ

 1. Петко Ивайлов Петков – 1 гласа

Във връзка с липсата на кандидати за квотите на Исторически факулет и тази на докторантите, ЦСИК взе единодушно решение останалите свободни места да бъдат заети от кандидатите, които са получили най-голям брой гласове измежду всички неизбрани на провелите се избори.

Избрани  бяха:

 1. Лия Николаева Харизанова – 68 гласа

 2. Лидия Бориславов Даскалова – 49 гласа

Екипът на СС и  ЦСИК желае успех на всички новоприети !

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt