In Новини
ВАЖНО !!! 

Протокол 4 за промяна на квотите на някои факултети от Протокол 2 

 Реултати : 

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – 7 мандата

Васил Ивайлов Силяновски – 84 гласа

Янита Иванова  Джунова – 37 гласа

Калина Михайлова Христова – 36 гласа

Радостин Петров Йорданов – 32 гласа

Йордан Антонов  Донков – 27 гласа

Георги Радославов Гълъбов – 25 гласа

Диана Даниелова Манолова – 23 гласа

Теодор Николов  Самунев – 22 гласа

Емануил Дамянов  Колев – 21 гласа

Олчай Мухидин  Шабан – 21 гласа

Симеон Борисов Книжаров – 17 гласа

Деян  Деянов Драганов – 12 гласа

Александър Красинов Джуров – 10 гласа

Мария Стефанова Даракова – 5 гласа

Николета Стоянова Мечкарова – 4 гласа

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – 7 мандата

Стефан Ненчов  Радов – 64 гласа

Димитър Христофоров Стоявнов – 53 гласа

Алекс  Валериева Гаджева – 20 гласа

Атанас Цветанов Александров – 19 гласа

Пламен Панайотов Панайотов – 13 гласа

Ани Бончева Табакова – 12 гласа

Йоанна Ангелова  Ангелова – 11 гласа – балотаж

Велина Георгиева Костадинова – 11 гласа – балотаж

Ахмед Османов Куйтов – 4 гласа

Иван Делчев  Илчев – 1 глас

Веселин Веселинов Найденов – 0 гласа

Десислава Маринова Горанова – 0 гласа

Диана Александрова Демирева – 0 гласа

Елвира Тодорова  Тодорова – 0 гласа

Маргарита Стойчева Стойчева – 0 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – 6 мандата

Георги  Иванов Георгиев – 32 гласа

Андрей Георгиев   Дренски – 27 гласа

Стефани Богданова  Николова – 24 гласа

Слави Василев Боянов – 14 гласа

Невяна Василева  Димитрова – 12 гласа

Цветелина  Ангелова Борисова – 11 гласа

Тошко Тошков Тодоров – 10 гласа

Екатерина Димитрова  Мицева  – 0 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ – 5 мандата

Калиопи Константину  Пагалиди – 37 гласа

Мина Антонова Кутева – 31 гласа

Момчил Орлинов Шопов – 13 гласа

Александра Огнянова Димитрова – 11 гласа

Мирослав  Стоянов Гайдаджиев – 7 гласа

Георги Стилянов Георгиев – 4 гласа

Ивайло Стойков  Йорданов – 4 гласа

Стефани Стефанова  Нинова – 2 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – 4 мандата

Виктор Николов Асенов – 2 гласа

Ева Веселинова  Петрова – 1 глас

Инес Иванова Иванова – 1 глас

Димитрина Георгиева Кънева – 0 гласа

Методи Илчев Костадинов – 0 гласа

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – 4 мандата

Ава Уруч Джамадан – 49 гласа

Михаил Галинов Станев – 42 гласа

Димитър Хиномиров Манев – 28 гласа

София Ивелинова Иванова – 10 гласа

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – 3 мандата

Христо Иванов  Бакалов – 23 гласа

Деница Миленова Николова – 10 гласа

Радослав Алексиев Радков – 7 гласа

Надежда Димитрова Тодорова – 1 глас

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – 3 мандата

Павел  Йорданов Николов – 14 гласа

Стефан Желязков  Радев – 2 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ – 2 мандата

Зорница Любенова Танчева – 22 гласа

Марио Веселинов Огнянов – 21 гласа

Ралица Димчева Калайджиева – 13 гласа

Васил Живков Христов – 6 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ – 2 мандата

Лилия Каменова Липчева – 30 гласа

Борис Красимиров Рангелов – 10 гласа

Александър Спасов  Спасов – 9 гласа

Рени Хрисотва Никифорова – 2 гласа

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 2 мандата

Георг  Кристиан Диков – 19 гласа

Моника Зоран Пешевска  – 11 гласа

Венета Валериева Димитрова  – 11 гласа

Никола  Руменов Добрев  – 7 гласа

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ – 1 мандат

Симеон  СветославовГеоргиев – 94 гласа

Стефан Марио Добрев – 51 гласа

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – 2 мандата

Мария Валериева Георгиева – 5 гласа

Кристиан Василев Иванов – 3 гласа

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – 1 мандат

Мария Веселин Шидерска – 64 гласа

БОГОСЛОВКСИ ФАКУЛТЕТ – 1 мандат

няма кандидат

ГЕОЛОГО –ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ – 2 мандата

Ралица Бисерова Горидкова – 35 гласа

Рослана Йорданова Атанасова – 3 гласа

ДОКТОРАНТИ – 8 мандата

Димитър Тодоров Тодоров  – 5 гласа

Мартин Ангелов Бъбаров – 4 гласа

Лилия Иванова Еленкова – 2 гласа

Александра Василева  Ковачева – 1 глас

Ясен Любенов Николов – 1 глас

Пресияна Бориславова Петрова – 1 глас

Божидар Людмилов  Недев – 0 гласа

Елена Славчева  Димитрова –  0 гласа

 

Кандидатите ,Йоанна Ангелова Ангелова и Велина  Георгиева Костадинова , от Философски факултет имат равен брой гласове , следователно отиват на балотаж.

                Кандидатът  Венета Валериева Димитрова , подаде молба до ЦСИК,в която описва своя отказ от кандидатура за ОС на СС,следователно въпреки равният брой гласове с кандидата Моника Зоран Пешевска , последната влиза в ОС на СС.

                Имената с  удебелен шрифт са кандидатите, които ще са част от ОС на СС. Кандидатите, които ще се явяват на балотаж все още не са част от ОС на СС.

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt