In Новини

На 15 април от 18:00 часа в Зала 1 на Ректората се проведе Общо събрание на Студентски съвет.

На него беше представен отчет за дейността на Студентски съвет от началото на мандата му до края на месец март 2010г.

За председател на Комисията по връзки с обществеността беше избрана Лилия Костова – студентка първи курс „Връзки с обществеността”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Новият ПР е изключително амбициран за предстоящата си работа в комисията, като през цялото време ще се грижи за изграждането и поддържането на добрия облик на Студентски съвет на СУ.

На събранието беше избран и състава на Надзорната комисия /НК/ на Студентски съвет. В нея влизат: Диляна Цветкова – ФНПП, Методия Секуловски – МФ и Соня Попова – ИФ.

Надзорната комисия осъществява контрол на документацията по проекти, командировки и други разходи по ред, предложен от нея и утвърден от ОС. Тегленето и отчитането на финансови средства се извършва в присъствието на поне един член на НК. Надзорната комисия осъществява контрол върху изразходваните средства. НК периодично представя пред СИС справка за финансовите операции по партидата на Студентски съвет по данни от счетоводството на СУ.

Тя ще осъществява своята дейност като се ръководи от принципите на прозрачност, отчетност и лоялност към престижа и обществения авторитет на Съвета.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt