In Новини

Резултати от проведените частични избори за попълване на свободните квоти на студентите и докторантите в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ и Студентски съвет

Протокол от заседание на Централната студентска избирателна комисия
към Студентски съвет  на  СУ „Св. Климент Охридски”
от 12.01.2010г.

Начален час: 16.50 ч.

Присъстваха: Петя Бакърджиева – председател на ЦСИК, Люба Пинтиева – секретар на ЦСИК, Соня Попова – член на ЦСИК, Антоанета Георгиева – член на ЦСИК, Велислава Романова – член на ЦСИК

Дневен ред

т.1 Обявяване на резултатите от частичните избори за попълване на свободните квоти  на студентите и докторантите в общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски”

ЦСИК единодушно реши:

По т.1 Да обяви следните крайни резултати, след преброяването на всички бюлетини и да определи за членове на Студентски съвет и за членове на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“, следните студенти: /маркираните с bold печелят съответната квота от всеки факултет/

Юридически факултет –  1 мандат

Светослав Желев – Право – 2 курс – 46 гласа

Мария Ветин – Право – 1 курс – 18 гласа

Мирела Щерева – Право – 3 курс – 18 гласа

Деница Кожухарова – Право – 1 курс – 15 гласа

Исторически факултет –  1 мандат

Стефани Тончеклиева – МСЮЕ – 1 курс – 25 гласа

Иван Янакиев – История и география – 1 курс – 15 гласа

Красимир Симеонов – История и география – 1 курс – 11 глас

Философски факултет –  1 мандат

Яна Еленкова – Европеистика – 4 курс – 64 гласа

Павел Юсев – Публична администрация – 2 курс – 62 гласа

Георг Георгиев – Политгология – 1 курс – 15 гласа

Петя Илиева – Психология – 1 курс – 6 гласа

Александър Осенов – Политология – 1 курс – 2 гласа

Факултет по славянски филологии –  1 мандат

Ваня Пенева – Българска филология – 3 курс – 42 гласа

Анастас Чобанов – Балканистика – 2 курс – 35 гласа

Вероника Георгиева – Българска филология – 3 курс – 12 гласа

Факултет по класически и нови филологии –  6 мандата

Нина Котева – Румънска филология – 2 курс – 20 гласа

Сирма Николова – Румънска филология – 3 курс – 16 гласа

Гюлер Ахмедова – Италианска филология – 14 гласа

Бояна Вълкова – Румънска филология – 3 курс – 12 гласа

Лилия Драгоева – Индология – 2 курс – 12 гласа

Кирил Младенов – Тюркология – 2 курс – 11 гласа

Бекир Фахри – Тюркология – 2 курс – 10 гласа

Лили Дончева – Индология – 2 курс – 2 гласа

Валентин Сапунджиев – Тюркология – 2 курс – 2 гласа

Райна Дамянова – Индология – 2 курс – 1 глас
Данелия Янкова – Индология – 2 курс – 0 гласа

Факултет по математика и информатика –  5 мандата

Гергана Мандиева – Приложна математика – 1 курс – 15 гласа

Венцислав Иванов – Математика – 3 курс – 8 гласа

Боян Бойдев – Информатика – 3 курс – 8 гласа

Илиана Петрова – Компютърни науки – 3 курс – 7 гласа

Борислав Вълков – Приложна математика – 2 курс – 5 гласа

Будимир Евтимов – Приложна математика – 1 курс – 1 глас

Физически факултет – 1 мандат

Тодор Богданов – ТЯСПТ – 1 курс – 42 гласа

Иван Петров – Физика – 1 курс – 18 гласа

Биологически факултет – 2 мандата

Кристиана Маринова – Молекулярна биология – 2 курс – 55 гласа

Цветомира Тодорова – Биотехнологии – 2 курс – 17 гласа

Александър Атемин – Биотехнологии – 1 курс – 7 гласа

Геолого-географски факултет – 1 мандат

Иван Николаев – Регионална сигурност – 1 курс – 28 гласа

Петър Апостолов – Геология – 4 курс – 14 гласа

Огнян Павлов – Геология – 4 курс – 11 гласd

Факултет по начална и предучилищна педагогика – 2 мандата

Димитър Чолев – Физ. възпитание и спорт – 2 курс – 13 гласа

Мартин Василев – Физ. възпитание и спорт – 2 курс – 13 гласа

Росен Цветков – НУПЧЕ – 3 курс – 12 гласа

Стопански факултет – 2 мандата

Цветана Янева – Стопанско управление – 2 курс – 48 гласа

Мая Тодорова – Стопанско управление – 1 курс – 39 гласа

Искрен Арабаджиев – Икономика – 1 курс – 30 гласа

Здравко Попов – 2 гласа

Факултет по журналистика и масови комуникации – 1 мандат

Ралица Стойчева – Журналистика – 1 курс – 26 гласа

Василена Павлова – Връзки с обществеността – 3 курс – 25 гласа

Владимир Христовски – Книгоиздаване – 3 курс – 3 гласа

Химически факултет – 2 мандата

Ангел Гоцев – Ядрена химия – 2 курс – 7 гласа

Красимира Георгиева – Ядрена химия – 2 курс – 4 гласа

Ангел Чалъков – Ядрена химия – 2 курс – 2 гласа

Краен час: 18.00

Председател на ЦСИК:                                               Секретар на ЦСИК:

Петя Бакърджиева                                                                 Люба Пинтиева

Членове:

Соня Попова

Антоанета Георгиева

Велислава Романова

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt