In Новини

Резултатите на кандидатите явили на изборите за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 09.11.2017г. след преброяване на бюлетините от страна на ЦИК са както следва:

*Кандидатите отбелязани с Italic се класират

Богословски факултет

Росица Дреникова, Теология, 3 курс – 9 гласа

 

Биологически факултет

Богдан Мусков,Биология, 1 курс – 2 гласа

Любомира Иванова, Молекулярна биология, 2 курс – 29 гласа

Симона Първанова, Индустриални Биотехнологии, 1 курс – 4 гласа

Теодора Алексиева, Молекулярна биология, 1 курс – 20 гласа

Филипа Попова, Молекулярна биология, 1 курс – 37 гласа

 

Геолого-географски факултет

Eдна квота остава свободна

Стамен Петров, География, 2 курс – 6 гласа

Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика, 2 курс – 9 гласа

 

Исторически факулет

Александрина Георгиева, Археология, 4 курс – 7 гласа

Илиян Дзанков, История (задочно), 2 курс – 6 гласа

Кристиан Аврамов, Архивистика, 3 курс – 0 гласа

Никол Маринова, Минало и съвремие на югоизточна Европа, 4 курс – 10 гласа

 

Медицински факултет – ПРЕБОЯВАНЕТО Е ОТЛОЖЕНО ПО РЕШЕНИЕ НА ЦИК

Георг Диков, Медицина, 4 курс

Димитър Мицев, Медицина, 3 курс

Златка Георгиева, Медицинска рехабилитация, 4 курс

Иван Пашов, Медицина, 3 курс

Фатме Маджарова, Медицина, 6 курс

 

Стопански факултет

Айше Исмаил, Стопанско управление с френски, 3 курс – 3 гласа

Ивета Божкова, Стопанско управление с немски, 1 курс – 24 гласа

Юстин Раку, Бизнес-администрация – Стратегическо управление, 1 курс – 20 гласа

 

Факултет по журналистика и масова комуникация

Виолета Цолова, Журналистика, 1 курс – 9 гласа

Джулия Кирилова, Журналистика, 2 курс – 12 гласа

Евгения Кондева, Връзки с обществеността, 1 курс – 9 гласа

Мина Кутева, Връзки с обществеността, 2 курс – 12 гласа

Митьо Митев, Журналистика, 3 курс – 48 гласа

Полина Бухова, Журналистика, 1 курс – 3 гласа

 

Физически факултет

Александра Методиева, Оптометрия, 3 курс – 1 глас

Елена Вакареева, Комуникации и физична електроника, 3 курс – 17 гласа

Лилия Димитрова, Оптометрия, 1 курс – 13 гласа

 

Факултет по класически и нови филологии

Дария Михайлова, Класическа филология, 1 курс – 14 гласа

Катерина Костова, Английска филология, 4 курс – 36 гласа

Ким Думанон, Японистика, 1 курс – 52 гласа

Мира Николова, Английска филология, 4 курс – 39 гласа

Цветана Кръстева, Френска филология, 4 курс – 7 гласа

 

Факултет по математика и информатика

Абил Дерменджиев, Информационни системи, 1 курс – 11 гласа

Александра Господинова, Софтуерно инженерство, 3 курс – 46 гласа

Александър Зарев, Разпределени системи и мобилни технологии, 1 курс – 22 гласа

Божидара Вутева, Приложна математика, 4 курс – 3 гласа

Георги Георгиев, Математика и информатика, 4 курс – 39 гласа

Георги Стаменов, Статистика, 3 курс – 30 гласа

Димитър Гочев, Информационни системи, 1 курс – 3 гласа

Димитър Димитров, Софтуерно инженерство, 3 курс – 13 гласа

Ивелина Борисова, Компютърни науки, 1 курс – 8 гласа

Михаил Лучков, Компютърни науки, 1 курс – 1 глас

Николай Котузов, Информационни системи, 2 курс – 11 гласа

Петко Петков, Информационни системи, 2 курс – 24 гласа

 

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Атанас Радев, Логопедия, 3 курс – 4 гласа

Виктор Асенов, Социална педагогика, 4 курс – 9 гласа

Илиян Виденов, Начална училищна педагогика с чужд език, 2 курс – 2 гласа

Йорданка Димитрова, Специална педагогика, 4 курс – 7 гласа

Карина Стоянова, Медийна педагогика и художествена комуникация, 1 курс – 9 гласа

Ралица Пехливанова, Начална училищна педагогика с чужд език, 2 курс – 15 гласа

Румяна Богданова, Социална педагогика, 1 курс – 16 гласа

Яна Козарева, Логопедия, 3 курс – 11 гласа

 

Факултет по педагогика

Велислав Петков, Неформално образование, 2 курс – 25 гласа

Гергана Якимова, Неформално образование, 2 курс – 13 гласа

Женя Крумова, Неформално образование, 1 курс – 19 гласа

 

Факултет по славянски филологии

Гергана Петрова, Българска филология, 1 курс – 18 гласа

Цветелина Добрева, Българска филология, 1 курс – 6 гласа

 

Философски факултет

Бистра Стоименова, Културология, 3 курс – 4 гласа

Вероника Бойчева, Политология, 1 курс – 26 гласа

Весела Георгиева, Библиотечно-информационни науки, 4 курс – 11 гласа

Виктория Шидерска, Политология, 1 курс – 7 гласа

Владислав Лалов, Публичен мениджмънт и политики, 1 курс – 15 гласа

Георги Гърков, Психология, 2 курс – 5 гласа

Георги Стоянов, Социология, 2 курс – 3 гласа

Димитър Мерджанов, Политология, 2 курс – 8 гласа

Елена Стаменова, Политология, 1 курс – 3 гласа

Калина Бонева, Психология, 2 курс – 27 гласа

Пламена Илиева, Публична администрация, 3 курс – 21 гласа

 

Факултет по химия и фармация

Джоана Янчева, Фармация, 2 курс – 36 гласа

Патриша Иномван, Фармация, 2 курс – 14 гласа

Симеон Георгиев, Фармация, 5 курс – 63 гласа

 

Юридически факултет

Александър Петков, Право, 5 курс – 79 гласа

Ангел Чакъров, Право, 3 курс – 4 гласа

Андрей Георгиев, Право, 3 курс – 27 гласа

Борис Митов, Право, 2 курс – 1 глас

Виктория Любомирова, Право, 1 курс – 45 гласа

Георги Гълъбов, Право, 2 курс – 8 гласа

Георги Гълъбов, Право, 5 курс – 53 гласа

Георги Евтимов, Право, 4 курс – 34 гласа

Дамян Стефанов, Международни отношения, 2 курс – 29 гласа

Даяна Килова, Право, 3 курс – 45 гласа

Дора Сивкова, Право, 3 курс – 22 гласа

Евгени Филипов, Право, 1 курс – 29 гласа

Емануил Колев, Право, 5 курс – отказал се

Иван Иванов, Право, 4 курс – 21 гласа

Йордан Йорданов, Право, 1 курс – 9 гласа

Лидия Даскалова, Право, 4 курс – 46 гласа

Марин Маринов, Право, 3 курс – 12 гласа

Мирослав Цеков, Право, 2 курс – 17 гласа

Петя Асенова, Право, 3 курс – отказал се

Симеон Иванов, Право, 1 курс – 33 гласа

Яни Янков, Право, 3 курс – 24 гласа

 

 

Докторанти

Богомил Калинов, ФЖМК, докторант – 5 гласа – балотаж

Габриела Павлова, ФЖМК, докторант – 5 гласа – балотаж

Десислава Дачева,ФНПП, докторант – 5 гласа – балотаж

Емил Марков, ФФ, докторант – 14 гласа

Ирина Тодорова, ФЖМК, докторант – 5 гласа – балотаж

Калин Калинов, ФЖМК, докторант – 6 гласа

Мария Антонова, ФСлФ, докторант – 14 гласа

Петко Петков, ГГФ, докторант – 13 гласа

Симона Петева, БФ, докторант – 6 гласа

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt