In Новини

Публична лекция на тема „Бюджет на Европейския съюз и бъдещата финансова рамка”

        Уважаеми колеги, заповядайте на 3 февруари 2011 г., по покана на Министерството на финансите, в България ще пристигне на еднодневно посещение г-н Ерве Жуанжан, генерален директор на Генерална дирекция „Бюджет” в Европейската комисия.
Г-н Ерве Жуанжан е с дългогодишен опит в Европейската комисия, като от 1996 г. е работил в сферата на външните отношения на ЕС. От месец юни 2009 г. е назначен за генерален директор на Генерална дирекция „Бюджет”. В това си качество той отговаря за управлението на бюджета на Европейския съюз в рамките на одобрената финансова перспектива и се грижи за плавното протичане на годишната бюджетна процедура в Европейския съюз, като насърчава конструктивния диалог между институциите.
Като част от своята визита, г-н Жуанжан ще изнесе публична лекция на тема „Бюджет на ЕС и бъдещата финансова рамка”, която ще се проведе от 14 ч. в Aулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Предвижда се г-н Жуанжан да запознае слушателите със структурата и основните приоритети в бюджета на Европейския съюз, източниците за неговото финансиране, както и процедурите по неговото приемане, уравление и отчитане. Предвид нарастващата актуалност на дискусиите относно новата Финансова рамка на ЕС след 2013 г., г-н Жуанжан ще представи основните резултати от средносрочния преглед на бюджета на ЕС, както и основните моменти от дискусията относно реформата на бюджета, особено във връзка с Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика.
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt