Протоколи от заседанията на Общото събрание:

Протокол №1/06.11.2015 (PDF файл);

Протокол №3/03.12.2015 (PDF файл);

Протокол №1/12.01.2016 (PDF файл);

Протокол №3/23.02.2016 (PDF файл);

Протокол №4/21.04.2016 (PDF файл);

Протокол №5/26.05.2016 (PDF файл).

Протоколи на Изпълинтелния съвет:

Протокол №1/20.11.2015 (PDF файл);

Протокол №2/04.12.2015 (PDF файл);

Протокол №3/11.12.2015 (PDF файл);

Протокол №4/18.12.2015 (PDF файл);

Пропокол №1/07.01.2016 (PDF файл);

Протокол №2/26.02.2016 (PDF файл);

Протокол №3/07.03.2016 (PDF файл);

Протокол №5/29.03.2016 (PDF файл);

Протокол №6/01.04.2016 (PDF файл);

Протокол №7/14.04.2016 (PDF файл);

Протокол №8/13.05.2016 (PDF файл).

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt