In Образование

Председателят на Студентски съвет – Даниел Стоев свика извънредно заседание на общото събрание вчера (24.02.2015). Основна тема беше обсъжданото от ръководството на Университета повишение на семестриалните такси и финансовите проблеми, пред които е изправена Университета. По време на дискусията, в която участваха студенти и представители на Факултетните студентски съвети, се засегнаха различните аспекти на проблема. Вследствие на нея се обединихме около следните решения:

В случай, че днес (25.02)  Академическият съвет на СУ гласува „за” повишаване на семестриалните такси, ще последват протестни действия с цел отмяна на решението за повишение. Това ще се случи без значение дали то засяга само част от студентите, дали се предложи по-нисък процент на увеличение, или пък ако това важи само за новопостъпващите студенти от випуск 2015/2016 нататък.

Ние разбираме, че проблемът с финансовото положение на Университета се корени в: 1.недофинансирането на висшето образование особено след орязването на държавните субсидии с 30% през 2009 г., 2. порочния модел на финансиране(средствата за висшите училища се разпределят според броя на приетите студенти, а не на база предлаганото качество на обучение), 3. неосъвременените в ПМС 162 диференцирани нормативи за издръжката на студенти в различните професионални направления.

Тъкмо поради това не намираме  аргументи, които да оправдават компенсирането на този недостиг да става за сметка на таксите за обучение. По наше мнение повишението на студентските такси няма да реши проблема по същество, както впрочем не размерът им го е създал изначално.

Ние знаем, че тежкото положение на Университета не е от вчера и че многократно досега университетското ръководство е отправяло писма и декларации към различни държавни ведомства и правителства с искания за радикални промени в образованието, без това да е имало абсолютно никакъв ефект! Помним и положените усилия през 2011г., когато вследствие на антикризисните мерки годишните разходи са намалени с около 4 млн. лева. И същевременно желанието е отново да се потърсят възможни начини за нови вътрешни оптимизации в Университета. Преди това да се случи, всеки опит за повишаване на студентските такси ще бъде посрещан с протестни действия и непримиримост.

За разрешение на проблема Студентски съвет предлага:

1.      Създаване на широка работна група, включваща студенти, преподаватели и служители, която да потърси начини за оптимизиране разходването на средства в Университета. Смятаме, че прозрачността в работата на тази група заедно с публикуването на постигнатите резултати ще покажат желанието на ръководството наистина да намери решение на проблема, а не просто да прехвърли тежестта от него върху студентите си.

2.      Търсенето на решение на финансовото затруднение да излезе от рамките на Университета и да се насочи на ниво държавна политика спрямо висшето образование (залегнало като приоритет в стратегията за развитие на Европейския съюз). Това включва нашата готовност за обединени общоуниверситетски протестни действия, в които студенти и преподаватели заедно да отстояват интересите на Софийския университет, в случай че за пореден път обещанията на политиците за промени не прерастнат в дела. 

С горните две точки Студентски съвет не поставя ултиматум! Но желанието на студентите не е за половинчати мерки!

Студентски съвет при Софийски университет е твърдо решен в намеренията си и в готовност за действие при всякакъв развой на ситуацията.

Както вече стана ясно, Студентски съвет организира първия в Университета общостудентски референдум на тема "ЗА или ПРОТИВ подготвяното увеличение на студентските такси за обучение от 2015/2016 учебна година?" Резултатите от него: 3732 – ГЛАСУВАЛИ (това са приблизително 16,5 % от учащите в СУ). От тях 250  са гласували „ЗА” (6,7%) и 3482 – „ПРОТИВ” (93,3%) увеличението. Днес в 16:00 започва заседанието на Академичния съвет, на който предстои да се обсъди темата.  

 

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt