In Новини

Промени в Комисията по настаняване в студентските общежития

Уведомяваме всички студенти на СУ „Св. Климент Охридски”, които ползват услугите на Комисия по настаняване в студентските общежития на СУ „Св. Климент Охридски” или Комисия по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/, които са едно и също звено, че в състава и от 01.09.2010г. настъпват промени.

По независещи причини от страна на Студентски съвет, КСБВУ напускат двама нейни члена – Радостина Пехливанова и Гален Монев.

По реда на изборните резултати от проведения конкурс за членове на КСБВУ се уведомяват и поканват следващите двама в списъка – Методия Секуловски и Дана Накова. Колегата Секуловски отказва поканата по здравословни причини, а колегата Накова отказва по лични причини.

Отново по низходящ ред за членове на КСБВУ се поканват Пламена Йонкова и Анелия Александрова. Двамата колеги приемат да станат част от комисията.

По предложение на председателя на Студентски съвет и издадена заповед от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за членове на Комисия по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ се назначават Пламена Йонкова и Анелия Александрова, считано от 01.09.2010г.


При нередности в работата на Комисията, молим да ни сигнализирате на: students@admin.uni-sofia.bg /анонимни сигнали не се разглеждат/!


Членовете на Комисията са:

  1. Иван Тодоров – Председател
  2. Борислава Вълева
  3. Шенгюл Кадир
  4. Пламена Йонкова
  5. Анелия Александрова

Комисия по социално-битови въпроси на учащите работи в Студентски град.

Офис:
София 1700,
Студентски град, бл. 42 Б,
Тел. + 3592 862 29 16
e-mail: knsu@abv.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt