Какво е проектната дейност?

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите на СУ да кандидатстват за финансиране на свое събитие, инициатива, участие в научно-образователен форум и др.

Това става само и единствено чрез проектната система Diaphanum (ако имате проблеми при подаването през нея се свържете с нас).

Къде и в какви срокове мога да подам проект?

Проектите се разглеждат на заседание на Студентски изпълнителен съвет (СИС). Подаването трае до 3 дни преди провеждане на обявеното заседанието на СИС. Това е графикът на предстоящите заседания:

⇒ в момента няма насрочени заседания на Изпълнителния съвет;

След това проектът се препраща към проектен координатор, от когото студентите и докторантите могат да очакват обратна връзка за допълване или коригиране на проекта преди да бъде допуснат до гласуването от СИС. Заседанията са отворени и на тях е задължително да присъстват лично вносителите на проект, за да представят и мотивират неговото реализиране.

Какво е проектен координатор и какво върши?

Проектните координатори са членове на Студентски съвет, чиято работа е да прегледат изпратените проекти и да отстранят неяснотите в проекта. Те комуникират с вносителите на проекта, така че колкото по-бърза е комуникацията и се отстраняват забележките им, толкова по-бързо ще стигнете до СИС.

Допускането до СИС се случва, след като проектния координатор на даден проект прецени, че проекта отговаря на условията, написан е ясно и разбираемо, като накрая се изпраща за разглеждане и гласуване на СИС с резолюция от координатора.

Как става одобряването на проект?

При разглеждането и гласуването на проектите на своите колеги, членовете на СИС се ръководят от критерии утвърдени от Общото събрание на Студентски съвет. След представянето на проекта, към него се задават въпроси от членовете на СИС. След обсъждането по проекта се применава към гласуване, което е явно и кандидатите по проекта научават веднага дали проекта е подкрепен, каква част от него и с какви финансови параметри.

Какви са останалите условия за одобряване и реализиране на проект?

За да бъде проектната дейност на СС максимално ефективна и прозрачна, Студентският съвет въвежда следните допълнителни изисквания, които целят по-стегната работа, по-голяма обратна отчетност от страна на студентите за реализирания проект.

С цел по-ясна планировка на проектите от страна на вносителите, сме изготвили примерна таблица със сроковете за одобрението на разхода от страна на Университетската администрация. Ние няма как да я заобиколим, тъй като наличните средства се отпускат по определен административен ред.

Срокове за резолиране на проект

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt