Изисквания за финансиране на проекти

Какво е проектната дейност?

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите на СУ да кандидатстват за финансиране на свое събитие, инициатива, участие в научно-образователен форум и др. Това става само и единствено чрез проектната система Diaphanum (ако имате проблеми при подаването през нея се свържете с нас).

Как става одобряването на проект?

При разглеждането и гласуването на проектите на своите колеги, членовете на УС се ръководят от критерии, утвърдени от Общото събрание на Студентски съвет. След представянето на проекта, към него се задават въпроси от членовете на УС. След обсъждането по проекта се преминава към гласуване, което е явно и кандидатите по проекта научават веднага дали проекта е подкрепен, каква част от него и с какви финансови параметри.

Какви са останалите условия за одобряване и реализиране на проект?

За да бъде проектната дейност на СС максимално ефективна и прозрачна, Студентският съвет утвърди правила за окомплектоване на проектната документация.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt