In Стипендии

Уважаеми колеги,

Програмата Net4Work на Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) подкрепя активни и мотивирани младежи в неравностойно положение, като им предлага възможности за стажове, почасова или пълна трудова заетост.

Програмата е отворена специално за млади хора от уязвими групи – младежи, отгледани в домове, младежи без родители или с един родител, социално слаби. Ако желаете да се включите – изпратете ни CV, ние ще ви потърсим работа. 

Как?  

Ще представим вашите автобиографии, образование, интереси и опит на нашите корпоративни партньори – утвърдени български и международни фирми. При старта на инициативата ни през май 2014 г. в нея участваха 10 фирми, сред които Vivacom, Mobiltel, Hilton, Ernst&Young, Unique Estates и Proxiad. Кандидатурите ще останат в базата ни данни, от която работодатели ще търсят подходящи служители.

Кой може да кандидатства?

 Ако сте студент от Стопански факултет, Факултет по математика и информатика, Биологически факултет, Физически факултет, Юридически факултет или Философски факултет, записан в  трети/четвърти курс или магистърски програми и имате среден  успех за миналата година над 4.50 (необходим документ – уверение за успех от отдeл „Студенти”).

С предимство ще бъдат разглеждани документите на:

⇒ Студенти без един или двама родители (да изпратят копие от смъртен акт);

⇒ Студентите, израсли в домове за деца, лишени от родителска грижа (служебна бележка от институцията);

⇒ Студенти с деца до 6 годишна възраст (нужно е копие на акт за раждане на детето);

⇒ Студенти от семейства с много нисък доход (те трябва да подадат собственоръчно написана и подписана от кандидата декларация за среден месечен доход на член от семейството му за последните шест месеца, както и декларация дали кандидатът или член на семейството му имат фирми).

Кога? Сега! Срокът за подаване на документите е 15 януари.

Подгответе своята автобиография, уверение от университета и другите необходими документи и ги изпратете на email: net4work@bcaf.org. Ако има положителен резултат – ще ви се обадим. Може да се наложи да отидете на интервю, на среща с представители на различни компании или да изпратите допълнителни документи.  

Инициативата ще има още издания през 2015 годината.

За още информация: (+ 359 2) 988 00 80, 981 19 01, Ана Миланова, Пенка Цветкова

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt