In Новини

Уважаеми колеги,

Във връзка с приетата от Министерския съвет  Национална стратегия за развитие на Висшето образование и разписаните в Плана за действие по нея цели (документите можете да намерите тук – https://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 )

 предстои обсъждане и промяна на Закона за висшето образование (ЗВО).

В краткия срок, който ни беше даден, Студентски съвет при СУ „Св. Климент Орхидски”  изготви следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ за изменения и допъления, които да бъдат обсъдени в работната група, създадена за промяна на ЗВО.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt