In Новини

Позиция

на Студентския съвет при Софийския университет

по повод окупацията на Ректората

и събитията покрай протестите около Народното събрание


 

С презумпцията да защитава интересите на ВСИЧКИ студенти и предвид повишилото се до крайност напрежение сред студентските среди, Студентският съвет призовава към помирение между поддръжниците на окупацията, от една страна, и нейните противници, от друга, към ненасилие между студентите (и изобщо сред гражданите) в бъдещото развитие на събитията.

Студентският съвет при СУ „Св. Климент Охридски” признава проявените воля и решителност на Ранобудните студенти, израз на гражданската им непримиримост и стремеж да се повлияе обществената ситуация в Р България. От друга страна, се обръщаме с  призив към тях на свой ред те да признаят проблемите, които произтичат от техните действия, и в най-скоро време учебният процес да бъде възстановен!

Ситуацията за всички е вече достатъчно напрегнатата и конфликтна. Ние разбираме гражданските основания на окупиращите, но смятаме, че каквато и да е промяна в обществото може да се случи единствено след предшестващи дебат и постигнат обществен консенсус. А такива нямаше и до днес няма – както сред студентите и академичната общност, така и сред обществото.  От самото начало Ранобудните не проявиха усет за ситуацията, разчитайки че с ескалация на действията си ще спечелят нужната подкрепа, докато всъщност възпрепятстваха учебния и работния процес на своите колеги и преподаватели.

Поради което, по повод окупацията, Студентският съвет обявява своята категорична позиция, че не това са стъпките, чрез които ще се стигне до заявените в декларациите на окупиращите краткосрочни и дългосрочни резултати. Студентският съвет не подкрепя действията по окупиране на Ректората.

Същевременно тези действия са предпоставка за разединение и конфронтации вътре в студентската общност (нещо, на което вече ставаме свидетели), т.е. постига се тъкмо обратното на онова, от което българската нация се нуждае в този  момент – обединение.

Продължаването на блокирането на учебния процес на повече от 14 000 студенти, което фактически се явява нарушение на едно от техните основни човешки права, само втърдява вече протипоставените групи.

Обръщаме внимание на колегите, окупиращи Ректората, които вече ясно съзнават, че пълната окупация има далеч по-различни последици от окупирането на една аудитория (каквото се случва в някои други български университети):

Продължаващата окупация може и да не доведе до нулиране на годината, но не само забавеният учебен процес е проблемът, който се създава с нея. Сигналите към СС от последните дни касаят не един проблем:

  • Забавят се държавните и социалните стипендии, документите за които се подават в Ректората. – Много студенти разчитат именно на тези стипендии, за да осигурят пребиваването си в София, а с допълнително проточване на учебната година биха се увеличили и техните разноски.

  • Създадоха се трудности и за чуждестранните студенти на СУ, чието пребиваване в страна и документи зависят от достъпа им до Ректората и съответните факултети.

  • Студенти по Еразъм продължават да пристигат, а техният престой е свързан със средства, които няма как да получат, ако нямат достъп до Международен отдел. Наши студенти в чужбина пък няма как да си изпратят документите и да получат своите стипендии, на които в голяма степен разчитат.

  • Едно забавяне и удължаване на учебната 2013/2014 води до още по-големи финансови проблеми за студентите, заминаващи на бригади извън България. – Средствата, необходими за документи и заминаване, са в размер на хиляди левове. Последиците от продължителната окупация могат да са както незавършване, така и невъзможност за работа, които няма как да бъдат компенсирани.

  • Стажовете по проекта „Студентски и ученически практики” имат заложени срокове, които не се изменят въпреки окупацията в Софийски университет. Получихме сигнали от студенти, чиито ръководители на проекти са уведомили за възникнали затруднения.

Повтаряме, че все по-голяма става вероятността от директна саморазправа между студентите, неподкрепящи окупацията, и тези, участващи в нея, поради ескалиращото напрежение, свързано със споменатите проблеми. Тази опасност, акцентираме, не бива да стига до крайност и реални сблъсъци.

Във връзка със събитията от 12.11.2013 г. Студентският съвет осъжда като крайно недопустима и възмутителна неоправданата употреба на сила – както действията на отделни представители на органите на реда спрямо протестиращи студенти, така и нападенията на различни граждански групи срещу студенти, неподкрепящи окупацията! Апелираме да не се разпространява непотвърдена информация, тъй като това води единствено до ескалиране на напрежението.

Призоваваме ректорското ръководство и академичната общност в Университета към по-активно участие в разрешаването на проблема.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt