In Новини, Образование

Уважаеми колеги,

Във връзка с новината за увеличение на таксите за обучение на студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски”, с цел да разясним ситуацията, да проведем консултация относно мнението на студентите и докторантите и да защитим интересите си, Ви информираме, че:

1. Студентски съвет (СС) и представителите на студентите в Академичен съвет (АС) поискаха гласуването на увеличението на таксите да бъде отложено за следващото заседание на АС, поради това, че бяха уведомени за промените на 22.02.2016 г. – ден преди заседанието на АС на 23.02.2016 г., с което се отнема възможността студентите на СУ да се информират и да изразят позицията си в лицето на своите представители. Гласуването ще се проведе на 02.03.2016 г., поради множество неразбирателства в конкретно предложените суми по направления и разминавания в документацията.

2.  СС и представителите на студентите в АС поискаха от Академическия съвет ясна мотивация и обосновка за вдигането на таксите. Такава се очаква да бъде направена на следващото заседание на АС.

3. Същите поискаха при евентуално увеличение на таксите да бъде гарантирана прозрачност при изразходването на акумулираните от таксите средства, както и ефективното им оползотворяване, за което получиха съгласието на Ректора.

4. Планираното увеличение на таксите се отнася само до и засяга новопостъпилите студенти, а не тези, които вече са започнали следването си.

Очакваме Вашите предложения, коментари и искания по направеното предложение, за да можем да ги защитим пред АС, представлявайки максимален брой хора.

С уважение,
Студентски съвет

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt