Основните насоки на работа на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ) са няколко: общежития, домови съвети, студентски столове, Комисия по настаняване в студентските общежития на Софийския университет и поддържане на комуникация с Поделение "Социално-битово обслужване" на Софийския университет.

КСБВУ се занимава най-общо казано с битовите проблеми, които срещат студентите по време на пребиваването им в Университета – от жилищните условия до качеството на храната в столоватите. Комисията по социално-битовите въпроси на учащите играе ролята на координатор между Студентски съвет, Домовите съвети, Комисия по настаняване, Поделение "СБО" и Университета. 

Ежегодно Комисията с помощта на Домовите съвети организира кампанията по пролетното почистване, както по различните факултети, така и в междублоковите пространства на студентските общежития. 

Ежегодно Комисията организира и провежда избора на конкурсен принцип за членове на Комисията по наставянаве в общежитията на Софийски университет, която е отговорна за цялостното провеждане на настанителната кампания в общежитията. КСБВУ осъществява и контрол върху работата на тази комисия.

Комисията по социално битовите въпроси на учащите отговаря и на сигнали подадени от студенти. Сигнали за нередности свързани със битовите условия в Университета, с работата на Комисия по настаняване и пр. можете да подавате на имейл адрес: ksbvu@students.uni-sofia.bg.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt