Комисия по образованието (КО) е една от трите основни комисии към Студентски съвет. Сформирана е изцяло доброволен принцип и всички нейни дейности са от студенти за студенти. Заседанията се провеждат на отворени врати и всеки студент има правото  да изрази  свободно своето мнение, без оглед на факултет, специалност или форма на обучение.

За контакти с комисията и за всякакви сигнали и въпроси: education@students.uni-sofia.bg

Каква е нашата мисия?

Основна задача на нашата комисия е да работим за подобряване на качеството на образование, предлагано в Софийски университет. Работата ни се разпределя в няколко сектора:

Административни процеси около учебната дейност.

Осъвременяване на учебни планове, изготвяне и разпространяване на анкети между колегите (с цел контрол върху качеството на учебния процес).

Съдействие при въпроси, свързани с учебната дейност (под особено внимание се взимат препоръки, жалби и коментари от всички студенти).

Кариерно развитие

Установяване на контакти с работодателски организации; създаване и подкрепа на събития в областта на кариерното развитие.

Студентска активност

Подкрепа на инициативи и проекти с образователен характер и обществена стойност.

Сътрудничество с други университети по въпроси, засягащи цялата студентска общност.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt