Комисията по международна дейност (КМД) е в непрекъсната връзка с Международен отдел, от където събира информация за новодошлите еразъм студенти, от кои страни са те и в кои факултети. Задачите и целите за изпълнение около тяхното пристигане на територията на Софийския университет се разпределят съвместно с ESN. По-голямата част от задачите, които комисията си е задала е запознаването на съответните студенти с администрацята на университета, неговото устройство, история, представяне на библиотеките по факултети, средства за придвижване и непрекъсната връзка по въпроси, касаещи образованието им в София.

Също така осъществените връзки между членовете на комисията и отдел „Студенти” във всеки факултет, осигуряват информация за чуждестранните студенти, които идват на обучение в СУ, като по този начин ние можем да бъдем полезни, не само на самите студенти, но и на хората, работещи в администрацията. 

Едни от успешно осъществените проекти на комисията по международна дейност до този момент са International cuisine, Halloweenparty, както и партньорството с International week Bulgaria. Това са събития, с развлекателен харектер, имащи амбицията да съберат на едно място български и чуждестранни студенти, които в една неформална обстановка да създадат контакти познанства. 

В частност, успешно свършената работа на комисията се дължи и на други комисии и студентски съвети като Комисия по образование, Комисията по връзки с администрацията, Комисия по връзки с обществеността, Факултетен студентски съвет на Факултет по класически и нови филологии и Факултетен студентски съвет на Биологически факултет.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt