Комисия по връзки с обществеността (КВО) е една от четирите постоянни комисии. Основната й задача се състои в това да обслужва интересите и нуждите на Студентски съвет и хората, които Съветът представлява, по отношение на комуникацията; да бъде свързващо звено между останалите комисии, студентите, администрацията и обществото като цяло.

Целите, които си поставя, са свързани с имиджа, разпознаваемостта, информираността и гласността на цялата студентска общност, намираща се на територията на Софийски университет. Вярваме, че връзките между отделните хора, структури, звена и други, са изключително важни за хармоничното съществуване на студентската общност. Стремим се към информираност на студентите, чрез което искаме максимално да спомогнем за развитието и усъвършенстването им.

КВО участва при организирането на различни събития, реализирани от или с помощта на Студентския съвет. Работи по самата организация, по разпространението им, осъществяване на спонсорства и партньорства, изграждане на визия. Или с други думи – с радост ще ви помогнем при популяризирането на проект или инициатива, която имате, затова спокойно можете да се обърнете към нас на официалния мейл, Фейсбук страница или телефон на СС, на официалния имейл на КВО или в офиса на СС.

КВО подготвя портфолио с всички проекти, реализирани по време на настоящия мандат, с което цели да даде добър пример и да стимулира студентската активност. Комисията се включва в изготвянето на Пътеводител на студента, който всеки първокурсник получава в началото на академичната година. Членове на КВО поддържат интернет и фейсбук страницата на Съвета, където можете да откриете полезна информация и контакти за връзка с нас.

За дейността си активно си сътрудничим с останалите комисии и звена на Съвета, факултетните студентски съвети, както и със звена и органи, извън студентските структури.

За контакти с комисията: pr@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt