Целта на Комисията по финансови и административни въпроси (КФАВ) е да бъде свързващото звено между администрацията на Софийски университет и студентите.

Основна задача на членовете в Комисията е да подпомагат студентските проекти, които постъпват за финансиране, като всеки един проект бива разгледан от проектен координатор, който дава напътствия и насоки на вносителя на проекта, как той да бъде максимално оптимизиран и пригоден за разглеждане от Студентския изпълнителен съвет.

Друга основна функция на комисията е да следи вече гласуваните и одобрени проекти по техния път в самата администрация на СУ, като при нужда и неясноти се намесва там, където има проблем.

Пощата на комисията е administration@students.uni-sofia.bg – всички студенти могат да сигнализират за нередности, където и да било другаде по административните пътища в Университета.

Комисията се грижи и за максимално бързото и коректно осведомяване на студентите по кампаниите за държавни и евростипендии. Основно КФАВ е разделена на две части. Проектно координиране и членове, проследяващи проектите.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt