Образци на документи

 • Генератор на уверения;
 • Образец на доклад (до администрацията);
 • Образец на писмо (до администрацията);
 • Образец на писмо (до Студентски съвет);
 • Образец на заявление (общ вид);
 • Образец на заявление за явяване на изпити в поправителна сесия;
 • Образец на заявление за записване с невзети изпити;
 • Образец 3.1 Заявление за издаване на дубликат на диплома;
 • Образец 3.2 Заявление за обучение по нова специалност;
 • Образец 3.3 Заявление за възстановяване на студентски права
  – отдел „Образователни дейности“;
 • Образец 3.4 Заявление за възстановяване на студентски права
  – сектор „Студенти“;
 • Образец 3.5 Заявление за прекъсване на учебна година;
 • Образец 3.6 Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe;
 • Образец 3.7 Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи
  (само редовна форма на обучение, държавна поръчка);
 • Образец 3.8 Application form for higher and post-graduate studies in Sofia University;
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt