Обмени по програма „Еразъм +“

Еразъм +

Европейската програма за образование и обучение „Еразъм+“  се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие в областта на образованието.

Програмата има за цел запознаване с чуждестранни модели на обучение и научно – изследователска дейност и интегрирането им в българските академични традиции.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на сключените Споразумения за разбирателство осъществява интензивен обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Ежегодно Университетът се посещава от голям брой чужди преподаватели в рамките на двустранните договори, студенти, участници в международни събития, посланици, делегации от университети – партньори и други институции.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt