In Новини

ПОЗИЦИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПОВИШЕНИЕТО НА ТАКСИТЕ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Уважаеми колеги,

Във връзка с решението на Академически съвет на СУ „Св. Климент Охридски” за повишаване на таксите на студентите с 8% Студентски съвет изразява своето несъгласие поради следните доводи, изложени и днес в обсъждането преди решението на АС:

Въпреки че сме наясно с финансовите трудности пред Университета, ние не одобряваме тежестта от тях да се прехвърля върху нас, студентите. Инфлацията с всички съпътстващи я негативи се отразява и върху семействата ни, а и не малко студенти са принудени да работят, за да могат да се издържат и осигуряват обучението си. Според последни изследвания на НСИ под прага на бедността живеят 22,3% от българите, а безработицата сред младежите минава 30%.

Обосновката на АС с повишаването на МРЗ с над 17% (спрямо 2008/2009) е ирелевантно към предложението за повишението на таксите, тъй като нееднократно ни бе обяснено, че приходите от такси на студентите не се използват за попълване на фонд „работна заплата” в Университета.

В следствие от дискусиите, провокирани от предложението, които се проведоха в различните Факултетни студентски съвети и специалности, до нас бяха изпратени позициите им ПРОТИВ и закани на цели специалности, че няма да си платят таксите, ако бъдат увеличени, та дори да бъдат закрити.

Пред АС членовете на СС и присъстващите студенти от други организации в Университета критикуваха стопанисването на активите, с които СУ разполага, както и процедурите, съпътстващи различни дейности в Университета. В това число – случаи на по-високи цени за различни услуги през фирмите, с които Университетът има договор по ЗОП; стопанисване на помещенията, с които СУ разполага, проблемите в администрацията.

Коментира се и качеството на образованието и материалната база, ако таксите бъдат вдигани.

Всички ние – студентите, които защитиха своята позиция, а вярваме, и голяма част от членовете на АС – знаем, че сме изправени едни срещу други по този въпрос не по наша воля. През 2009 година базовият норматив за издръжка на студент бе намален от 963 на 693 лева, като се позволи университетите да повишат студентските такси до 2/3 от базовия норматив (вместо дотогавашните 50%). С това държавната субсидия на Софийски университет бе орязана с 14 млн лв. на година.

Днес изразихме своята подкрепа към СУ и своето разбиране, че това не се случва по желанието на никого от нас. Че всички ние, като колеги в тази институция, сме заедно от едната страна на проблема и барикадата. Когато държавните субсидии се намаляват, а таксите се увеличат, неизбежно се стига до увеличено търсене на студентското кредитиране. А наскоро бе гласувано увеличаване на гаранционния фонд за студентски кредити с 40 млн.

Ние НЕ желаем да ставаме длъжници или да се чудим как да връщаме заеми без работа, след като завършим. Ние НЕ одобряваме взетото на АС решение, пък дори това повишение да означава повишаване с от 10 до 60-70 лв. Ние НЕ приемаме общият проблем да бъде за наша сметка, защото за много от нас дори настоящите такси са високи. Разбирайки проблема, който стои пред нашия Университет и всички нас и желаейки да направим заедно каквото можем, ние се отграничаваме от взетото днес решение.

30.01.2013 г. – Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски”

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt