In Новини

Уважаеми граждани на Република България,

Уважаеми студенти,

Уважаеми колеги от НАТФИЗ,

От името на Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ и на всички студенти на Алма матер изразяваме безусловната си подкрепа към колегите ни от НАТФИЗ във връзка с безпрецедентните събития от последните няколко дни.

Считаме, че действията на народния представител Волен Сидеров и придружаващите го хора представляват изключително грубо и неоправдано нарушаване както на личната неприкосновеност на студентите, преподавателите и служителите на НАТФИЗ, така и на университетската автономия и академичен авторитет на въпросното висше училище.

Намираме за недопустимо физическото и психическо насилие, което се упражнява срещу нашите колеги от академията и изразяваме пълната си подкрепа спрямо тях. Считаме за пошло и жалко унижението на български млади хора с цел вдигане на шум около поредните заветни избори, на които определени политически субекти трябва да оцелеят. Поведението на г-н Сидеров показва плашещо пренебрежение към студентите на България, както и към института на висшето училище като цяло.

По-плашещо е обаче чувството за безнаказаност, с което действията на г-н Сидеров от последните дни бяха извършени. Това чувство само потвърждава едно дълбоко съмнение, с което всички граждани на страната се налага да живеем – че една голяма част от политиците ни виждат в ролята си на народни представители не възможност да подобрят ситуацията в държавата ни, а възможност безнаказано или трудно наказуемо да правят каквото им хрумне, в това число и да нападат агресивно български младежи, останали в България и опитвайки се да намерят своята реализация тук въпреки дългогодишните действия на първите в обратна посока.

Последните събития, в качеството ни на млади хора, допълнително ни огорчават от нивото на правене на политика у нас и повдигат още повече въпроси за адекватността на политическата ни класа и за способността й целесъобразно, достойно и отговорно да ръководи държавата ни по тежкия й път към утвърждаването на законността, демократичните ценности и институционалната автономия.

Искрено се надяваме участвалите в събитията от петък и неделя вечер народни представители да пренасочат градивната си управленска енергия, като оставят проблема с разпространението на наркотици на съответните служби и вместо това обърнат внимание на необходимите реформи в областта на образованието, науката и изкуството, които изискват задълбочен анализ и усилена работа от тяхна страна – нещо, с което биха ни изненадали приятно.

Междувременно ще очакваме с повишено внимание реакцията на правораздавателните органи, на политическата ни класа и на цялата общественост във връзка с разигралите се събития в НАТФИЗ, надявайки се безпрецедентното поведение на участвалите да не бъде подминато с извинението за неприкосновеността на депутатския имунитет.

 

Уважаеми колеги студенти,

Времето, в което живеем, ще ни поднася и вече ни поднася обществени предизвикателства, които в пъти надминават представите ни за правилно и неправилно, позволено и забранено и най-общо казано добро и лошо. В динамичната обстановка, в която се развиваме и упражняваме гражданските си права, все по-необходимо ще става активното ни общо изразяване на позиция, активната ни защита на общи интереси и непримиримото ни общо недоволство срещу действия, които противоречат на ценностите на една демократична правова държава, в която всички искаме да живеем. Надяваме се и изразяваме искрено желание за сближаване на студентските съсловия от всички университети в страната с цел единна позиция и защита в ситуации, подобни на разигралите се в НАТФИЗ, ситуации, които ни карат да се чувстваме излишни в собствената си родина.

Защото ние сме бъдещето на родината ни, а бъдещето започва от днес!

 

26.10.2015 г.

Гр. София

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt