In Новини

Декларация

на Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“,

приета на Общо събрание от 25.01.2014 г.

 


Студентският съвет при СУ „Св. Климент Охридски“ категорично възразява срещу подновяването на окупацията през вечерта на 24-и срещу 25-и януари 2014 г. по същия начин, по който не подкрепи окупацията на Ректората от м. октомври и м. ноември м.г., извършена от „Ранобудните студенти“. Презумпцията, от която се изхожда, и този път е същата. Предвид това, че сме законни представители на студентите на Университета и на интересите им, ние отстояваме своята позиция, че настоящите окупационни действия ще прекъснат целия образователен и административен процес в Ректората, затова незабавно трябва да бъдат прекратени.

Актът, извършен от не-студенти и студенти на Софийския университет, в същността си пренебрегва интересите на доминиращото мнозинство от студентите въпреки потвърдилата се неефективност на тази форма на граждански протест. Окупацията пречи – и това  не е тесногръдо „обвинение“, а  констатация на обективното състояние на нещата. Ние  считаме на свой ред, че не може студентската (и изобщо академичната) общност да бъде поставяна пред свършен факт – да се търси социална промяна в пълна несъгласуваност с една конкретна част от този социум! Ставаме свидетели на  начеващата порочна практика всеки път, когато дадена група граждани по своя преценка реши (основателно или не), че общественият ред трябва да бъде променен, Ректоратът и академичният живот на СУ да бъдат заложници на тези интереси.

Обръщаме се към Ректора и Академичния съвет на Университета. Предвид еднозначно заявената, категорична позиция на настоящите окупатори – за ефективна окупацията на Ректората до постигане на исканията им, Студентският съвет изисква също такава категорична и решителна позиция на органите на управление на Алма Матер. Имаме всички законови основания, на които се базира нашето искане (Приложение към декларацията), в това число относно средствата и мерките, които ще бъдат предприети за възстановяване на образователния и административния процес. Всяко протакане и неяснота в случая само ще подхранва и без друго нарастващото напрежение сред студентите.

Приложение 1

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt